Lista stanowisk - Lekarz Chirurg

Polecane oferty - Medycyna / Opieka zdrowotna

Lekarz Chirurg

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Chirurgia to dziedzina medycyny skupiająca się na leczeniu operacyjnym, wielokrotnie o inwazyjnym charakterze.  Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub zapobieganiem ich rozprzestrzeniania. W określonych przypadkach lekarz może prowadzić rehabilitację chorych, występować w charakterze eksperta w obszarze swojej specjalizacji, udzielać porad lekarskich, czy wydawać oficjalne orzeczenia na potrzeby instytucji i organów państwowych. Najwyższym celem osoby wykonującej zawód lekarza jest dbanie o stan zdrowia pacjentów – profesja ta wiąże się więc z wypełnianiem pewnego rodzaju misji społecznej, a jej podjęcie możliwe jest tylko i wyłącznie z powołania. Wysoki statut społeczny i powszechne poszanowanie dla zawodu lekarza wynagradza liczne poświęcenia i trudne warunki pracy z jakimi zmierzyć się musi osoba go podejmująca.


WYMAGANIA

Dostęp do wykonywania zawodu lekarza specjalisty otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej na adekwatnym do wybranej specjalności kierunku. W przypadku studiów medycznych kształcenie trwa aż 6 lat, o rok dłużej niż na większości kierunków humanistycznych, technicznych, czy przyrodniczych. Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki zawodowej otrzymuje się jednak dopiero po ukończeniu tak zwanej specjalizacji (sytuacja podobna jak w przypadku aplikatury prawniczej), która obejmuje praktyki i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu tych dwóch wymogów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Może kontynuować także naukę w ramach specjalizacji II stopnia, lub pozostać w murach uczelni, zdobywając kolejne stopnie naukowe. Osoba zainteresowana pracą w charakterze lekarza musi odznaczać się także określonymi predyspozycjami i cechami personalnymi, takimi jak; odpowiedzialność, cierpliwość, nastawienie na najwyższe dobro pacjenta, etc.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy lekarza, w zależności od podjętej przez niego specjalności może być przestrzeń prywatnej kliniki lub szpitala publicznego. Obowiązki chirurga wiążą się z podejmowaniem ogromnego ryzyka i dużym stresem, ponadto jest to dziedzina niezwykle precyzyjna i obejmująca swym zakresem wiele innych dziedzin medycyny. Zawód chirurga podejmują przeważnie mężczyźni.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla dyplomowanych lekarzy gwarantują wymienione wyżej placówki prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


ZAROBKI

Zarobki lekarza w zależności od podjętej specjalności przekraczają zazwyczaj średnią krajową. Zarobki chirurga o wysokiej renomie i wieloletnim doświadczeniu mogą sięgać 10000 złotych brutto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Medycyna / Opieka zdrowotna