Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Lekarz Dermatolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dermatologia obejmuje obszarem swoich zainteresowań schorzenia i wady skóry, włosów, paznokci i innych jej przydatków, jednocześnie zajmując się także chorobami objawiającymi się poprzez  objawy skórne. Lekarzem, bez względu na posiadaną przez niego specjalizację określa się osobę posiadającą niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe, zajmującą się badaniem stanu zdrowia pacjentów, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i leczeniem ich lub zapobieganiem ich rozprzestrzeniania. W określonych przypadkach lekarz może prowadzić rehabilitację chorych, występować w charakterze eksperta w obszarze swojej specjalizacji, udzielać porad lekarskich, czy wydawać oficjalne orzeczenia na potrzeby instytucji i organów państwowych. Najwyższym celem osoby wykonującej zawód lekarza jest dbanie o stan zdrowia pacjentów – profesja ta wiąże się więc z wypełnianiem pewnego rodzaju misji społecznej, a jej podjęcie możliwe jest tylko i wyłącznie z powołania. Wysoki statut społeczny i powszechne poszanowanie dla zawodu lekarza wynagradza liczne poświęcenia i trudne warunki pracy z jakimi zmierzyć się musi osoba go podejmująca.


WYMAGANIA

Dostęp do wykonywania zawodu lekarza specjalisty otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej na adekwatnym do wybranej specjalności kierunku. W przypadku studiów medycznych kształcenie trwa aż 6 lat, o rok dłużej niż na większości kierunków humanistycznych, technicznych, czy przyrodniczych. Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki zawodowej otrzymuje się jednak dopiero po ukończeniu tak zwanej specjalizacji (sytuacja podobna jak w przypadku aplikatury prawniczej), która obejmuje praktyki i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu tych dwóch wymogów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Może kontynuować także naukę w ramach specjalizacji II stopnia, lub pozostać w murach uczelni, zdobywając kolejne stopnie naukowe. Osoba zainteresowana pracą w charakterze lekarza musi odznaczać się także określonymi predyspozycjami i cechami personalnymi, takimi jak; odpowiedzialność, cierpliwość, nastawienie na najwyższe dobro pacjenta, etc.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy lekarza, w zależności od podjętej przez niego specjalności może być przestrzeń prywatnego gabinetu, przychodni publicznej, lub szpitala. Dermatologia wbrew powszechnym skojarzeniom nie jest najbardziej estetyczną spośród dziedzin medycyny. Zajmują się nią jednak zarówno kobiety jak i mężczyźni.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla dyplomowanych lekarzy gwarantują wymienione wyżej placówki prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


ZAROBKI

Zarobki lekarza w zależności od podjętej specjalności przekraczają zazwyczaj średnią krajową. Sytuacja ta przekłada się także na zawód dermatologa.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Lekarz Dermatolog

zobacz więcej ofert pracy dla Lekarz Dermatolog