CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Opiekunka Dziecięca

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Opiekunka dziecięca jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi, wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter.

Do zadań opiekunki mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, zapewnienie rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka może dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko.

W niektórych sytuacjach opiekunka musi dzieciom zastąpić najbliższych. Może tak się dziać np. w domach małego dziecka czy w szpitalach. Opiekunka bierze wtedy odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, pielęgnację i wychowanie.


WARUNKI PRACY

Opiekunka pracuje w budynku i na wolnym powietrzu. Obok instytucji takich jak domy dziecka, żłobki czy szpitale może pracować w domu u rodzin z małymi dziećmi. Ta forma opieki nad dziećmi jest coraz bardziej popularna i powoli wypiera tradycyjne żłobki, gdyż pozwala na bardziej indywidualne i troskliwe podejście do dziecka. Opiekunka właściwie przez cały czas wykonywania swojej pracy ma kontakt z ludźmi, a w szczególności z dziećmi. W wykonywaniu swoich obowiązków może współpracować z takimi specjalistami jak lekarz, psycholog, pedagog, logopeda.

Godziny pracy opiekunki zależą od miejsca zatrudnienia. W placówkach, gdzie dzieci pozostają tylko przez określony czas w ciągu dnia również i opiekunka ma stałe godziny pracy. Jeżeli natomiast dzieci przebywają w placówce przez całą dobę, jak np. w szpitalu czy domu dziecka, to opiekunka pracuje w systemie zmianowym, również w dni wolne od pracy. Jeszcze inaczej wygląda sprawa w przypadku zatrudnienia opiekunki przez rodzinę. Wtedy czas pracy opiekunki jest zazwyczaj dostosowany do godzin, w których rodzice przebywają poza domem.

Zawód opiekunki jest bardzo odpowiedzialny. Jest ona odpowiedzialna zarówno za zdrowie, bezpieczeństwo jak i kształtowanie osobowości dziecka. W związku z tym rodzice powierzając jej swoje dzieci muszą darzyć ją bezwzględnym zaufaniem.


WYMAGANIA

Istotą pracy opiekunki jest przebywanie z dziećmi. W tym celu musi potrafić nawiązać z nimi swobodny kontakt i zdobyć ich zaufanie. Opiekunka musi jak najlepiej poznać dziecko, zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania, a także problemy i obawy. W pracy musi starać się podejść do dziecka indywidualnie. Ponadto powinna wykazywać się cierpliwością. Wskazane jest też nieokazywanie negatywnych emocji. Dobry refleks, spostrzegawczość i szybkość reakcji pozwolą na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji.

Może się okazać, że opiekunka będzie się zajmować nie jednym, ale kilkoma dziećmi. Wtedy wymagana jest umiejętność pracy w szybkim tempie oraz wykonywania kilku czynności jednocześnie. Ponadto ważną cechą jest zdolność do koncentracji oraz podzielności uwagi.

Opiekunka musi być sprawna fizycznie, gdyż pracując z dziećmi najczęściej będzie stać lub chodzić. Ponadto swym wyglądem musi wzbudzać u dzieci pozytywne reakcje. Nie może mieć widocznych okaleczeń ciała. Ponadto musi mieć dobry słuch i wzrok. Przeciwwskazaniem są wady wymowy oraz nosicielstwo chorób zakaźnych.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

W zasadzie opiekunką może być każda odpowiedzialna i troskliwa kobieta. W przypadku poszukiwania pracy w placówkach budżetowych wskazane jest posiadanie odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Wskazane jest ukończenie szkół, studiów, kursów i szkoleń przygotowujących do pracy i opieki nad dziećmi. Opiekunki zatrudniane przez osoby prywatne nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji, gdyż z reguły dla pracodawców ważniejsze są umiejętności praktyczne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Opiekunki dziecięce mogą znaleźć pracę w sferze budżetowej lub u osób prywatnych. W pierwszym przypadku miejscem pracy mogą być żłobki, przedszkola, domy małego dziecka, domy matki i dziecka, szpitale.


ZAROBKI

Pensje opiekunek dziecięcych zatrudnionych w sferze budżetowej nie są wysokie. Plasują się w okolicy 1300 zł - 1600 zł. Nieco lepiej jest w przypadku zatrudnienia przez osoby prywatne, jednak w tej sytuacji trudniej o pełny etat. Tu raczej preferowana jest stawka dzienna lub godzinowa.