Lista stanowisk - Pielęgniarka

Polecane oferty - Medycyna / Opieka zdrowotna

Pielęgniarka

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi w zabiegach. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych.


WYMAGANIA

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Toteż kwalifikacje pielęgniarki można uzyskać po ukończeniu szkoły pomaturalnej lub wyższej uczelni. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się: cierpliwością, opiekuńczością, dyspozycyjnością, otwartością, wrażliwością na potrzeby i cierpienia innych oraz chęcią niesienia pomocy. A także musi umieć łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi. Poza tym pracownik ten powinien być sprawny fizycznie i odporny na stres oraz pracę fizyczną.


WARUNKI PRACY

Warunkiem pracy jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Czas pracy zmianowy. Praca ów wiąże się z natężeniem kontaktów z ludźmi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pielęgniarka lub pielęgniarz może pracować w szpitalach, przychodniach, klinikach, szkołach. Ponadto w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach, sanatoriach i jednostkach ratownictwa medycznego.


ZAROBKI

Pielęgniarka to zawód trudny i niestety wciąż w naszym kraju mało doceniany. Wysokość gratyfikacji wynosi mniej niż średnia krajowa. O kilkaset złotych więcej zarabia pielęgniarka w prywatnej przychodni lub klinice. W Unii Europejskiej zawód ten jest bardzo doceniany - wynagrodzenie przekracza tam kilkakrotnie krajowe zarobki, a i warunki pracy są lepsze.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Medycyna / Opieka zdrowotna

Najnowsze artykuły