Lista stanowisk - Zbrojarz Betoniarz

Polecane oferty - Praca fizyczna

 • Zbrojarz

  Allbau Sp. z o. o. s.k.   Niemcy, Frankfurt  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / o dzieło  pełny etat   14 000 - 23 000 zł brutto/mies.
  6 godz.
 • Dekarz

  BRASCO Sp. j.   Holandia  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 godz.

Zbrojarz Betoniarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zbrojarz Betoniarz to osoba, która wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Pracownik ten operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: przygotowanie i zmontowanie zbrojenia, przygotowanie, ułożenie mieszanki betonowej, wybór odpowiedniego gatunku stalowych prętów o określonej średnicy oraz przycięcie ich na odpowiedni wymiar i wygięcie w odpowiedni kształt, na miejscu budowy układa zbrojenie w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym. Poza tym zbrojenie ułożone w formach pracownik zalewa betonem oraz nadzoruje proces „dojrzewania" betonu, wyjmowanie z form prefabrykaty i zwilża je wodą.


WYMAGANIA

Zbrojarz Betoniarz powinien mieć wykształcenie zawodowe o profilu budowlanym. Wymagany jest dobry stan zdrowia i dobra kondycja fizyczna - należy mieć badania lekarskie, które sprawdzają wzrok, słuch, koordynację wzrokowo - słuchową oraz poczucie równowagi. Pracownik ten musi także posiadać wiedzę techniczną, aby odczytywać rysunki konstrukcyjne, sprawnie posługiwać się sprzętem i narzędziami oraz znać się na rodzajach i jakości materiałów używanych do wykonania zbrojenia i betonu. Poza tym zbrojarz betoniarz musi być cierpliwy, spostrzegawczy, dokładny i mieć wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności manualne. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są: zaburzenia równowagi, padaczka, choroby skóry, alergie, duże wady wzroku, choroby ograniczające sprawność ruchową, choroby układu oddechowego i krążenia.


WARUNKI PRACY

Jest to praca fizyczna. Pracownik pracuje zarówno w zespołach jak i indywidualnie. Czas pracy to ok. 8 godzin dziennie. Zbrojarze Betoniarze często pracują poza stałym miejsca zamieszkania, pracodawcy organizują im zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy. Rożne są warunki pracy tego pracownika, np.: w zakładach produkcyjnych wykonuje się pracę w halach, w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych, na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych (praca w rowach i w błocie), w budynkach - praca często na dużych wysokościach lub pod ziemią w wykopach, np. przy zbrojeniu metra. Pracy tej towarzyszą: zanieczyszczone powietrze pyłami cementu, hałas, wibracje, zranienia kończyn.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik ten może być zatrudniony, np.: w wytwórni polowej drobnych elementów budowlanych betonowych i żelbetowych (np. pustaki, belki, bloczki), na wszystkich budowach, tj. na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych, budynków, a także może otworzyć własną działalność gospodarczą wykonując usługi w zakresie swojej specjalności.


ZAROBKI

Pensja zbrojarza betoniarza kształtuje się na poziomie średniej krajowej.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Praca fizyczna