Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Umów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw umów, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za realizowanie szeregu czynności związanych z przepływem umów w obrębie firmy lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem umów dla pracowników, kontrahentów, klientów, dostawców i współpracowników podmiotu w imieniu którego występuje.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze specjalisty do spraw umów, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów wyższych o profilu ekonomicznym. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o zbliżonym charakterze pełnionych obowiązków. Niezbędna okaże się dobra znajomość obsługi komputera wraz z podstawowymi pakietami biurowymi, oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw umów jest pracą głównie biurową, wykonywaną w przeważającej części za pośrednictwem komputera i urządzeń biurowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają duże firmy, przedsiębiorstwa i instytucje o różnorodnym profilu prowadzonej działalności.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku oscylują zwykle wokół kwoty 2500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Umów

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Umów