Lista stanowisk - Monter izolacji termicznych w przemyśle

Polecane oferty - Przemysł / Produkcja

Monter izolacji termicznych w przemyśle

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


Monter izolacji termicznych w przemyśle zajmuje się izolacją obiektów, a także urządzeń przemysłowych, na przykład rurociągów, turbin parowych czy gazowych, pieców przemysłowych, elektrofiltrów. To odpowiedzialne stanowisko, osoba wykonująca zawód musi umieć odczytywać i stosować dokumentację techniczną, instrukcje czy obowiązujące normy. Wykonując swoją pracę, monter posługuje się specjalistycznym sprzętem i narzędziami.

 

MONTER IZOLACJI TERMICZNYCH W PRZEMYŚLE – WYMAGANIA


Przygotowanie do tego zawodu zapewnia trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, ale można również kształcić się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych. Pracodawcy, w szczególności poszukujący osób do pracy za granicą, często wymagają posiadania certyfikatu SCC/VCA dotyczącego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

 

Praca w zawodzie montera izolacji termicznej wymaga dokładności, samodzielności, umiejętności koncentracji. Ważna jest też dobra sprawność fizyczna, ponieważ osoba na tym stanowisku często narażona jest na długotrwały wysiłek, musi przyjmować pozycję wymuszoną, przebywa w ciągłym ruchu.

 

MONTER IZOLACJI TERMICZNYCH W PRZEMYŚLE – ZAKRES OBOWIĄZKÓW


W Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowisko montera izolacji przemysłowych, w tym izolacji termicznych, ma kod 712403. Do zadań osoby pełniącej tę funkcję należą między innymi: wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych (np. kotłów, rurociągów, zaworów) oraz izolacji zimnochronnych (np. zbiorników i urządzeń do transportu gazu); wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków; przygotowanie oraz montaż płaszczy ochronnych dla izolacji, wykonanie konstrukcji wspornych dla tychże płaszczy oraz samej izolacji; czynności z zakresu pomiarów z natury, wykonywania szkiców inwentaryzacyjnych, roboczych oraz rysunków izometrycznych. Oprócz przygotowywania nowych izolacji do zadań montera należy także konserwacja, remont, naprawa czy demontaż już istniejącej izolacji.

 

Osoba na tym stanowisku jest także odpowiedzialna za odpowiednią organizację stanowiska pracy pod względem technicznym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Może też być zobowiązana do rozliczeń materiałowych, kalkulacji kosztów.

 

MONTER IZOLACJI TERMICZNYCH W PRZEMYŚLE – WYNAGRODZENIE


Wynagrodzenie, na jakie może liczyć monter izolacji termicznej, uzależnione jest od jego doświadczenia, wykształcenia, miejsca pracy – województwa czy kraju. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (dane ze stycznia 2020) mediana na tym stanowisku wynosi 4000 zł brutto. 25% najlepiej opłacanych monterów może liczyć na zarobki powyżej 4910 zł brutto.

 

Korzystne stawki pojawiają się w ogłoszeniach o pracę montera izolacji termicznej za granicą. W ofertach proponowane wynagrodzenie to kwoty między 2000 – 3000 EUR brutto, lub w przeliczeniu na godzinę ok. 15 EUR brutto lub 12-13 EUR netto.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Oferty pracy w zawodzie montera izolacji termicznych w przemyśle umieszczają przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją oraz demontażem materiałów izolacyjnych, oraz elementów wspomagających. Bardzo często są to propozycje pracy za granicą – np. w Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Finlandii.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Przemysł / Produkcja