Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Serwisu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik serwisu, jak wskazuje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz nadzorowanie i koordynowanie działań podległego personelu. Kierownik opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować wydajność obsługi klientów serwisu, a także osobiście interweniuje w przypadkach szczególnie istotnych zgłoszeń reklamacyjnych. Osoba obsadzona na tym stanowisku, jako najbardziej doświadczona i najlepiej wykwalifikowana spośród pracowników serwisu, prowadzi okresowe szkolenia dla zatrudnionych w serwisie pracowników. Kierownik serwisu analizuje przyjmowane przez personel zgłoszenia i weryfikuje ich powtarzalność, w celu wyeliminowania najczęściej występujących nieprawidłowości i wadliwych produktów.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko kierownika serwisu, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie wykształcenia – preferowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni technicznej. Ponadto, równie istotnym czynnikiem, decydującym o przyjęciu na stanowisko kierownika, jest posiadane doświadczenie – najlepiej kilkuletnie, zdobyte na stanowisku związanym z zarządzaniem serwisem. Kierownik serwisu powinien posiadać zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona w tym charakterze powinna być zorientowana na jak najlepszą obsługę klientów serwisu. Zdolność obsługi komputera i dogłębna znajomość serwisowanych produktów jest oczywiście także wymagana.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika jest oczywiście przestrzeń serwisu, którym zarządza. Poza bieżącym nadzorem personelu w nim zatrudnionego, kierownik sporządza także niezbędną dokumentację i raporty dla bezpośrednich przełożonych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko kierownika serwisu funkcjonuje między innymi w branży telekomunikacyjnej, IT, i temu podobnych.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku kształtują się na średnim poziomie 4000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Serwisu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Serwisu