Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Działu Reklamacji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Działu Reklamacji to osoba, która odpowiedzialna jest za realizację reklamacji klientów. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: rozpatrywanie reklamacji klientów, przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na reklamacje klientów, współtworzenie umów z dostawcami w części dotyczącej reklamacji, przestrzeganie przyjętych norm jakościowych i ilościowych, sporządzanie raportów i statystyk, monitorowanie obiegu oraz terminowości wyjaśniania i opiniowania reklamacji, zapewnienie sprawnej obsługi klientów reklamacyjnych przez Dział Reklamacji.


WYMAGANIA

Pracownik Działu Reklamacji powinien mieć wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe oraz prawo jazdy kat B. Ważną kwestią jest też bardzo dobra znajomość obsługi komputera i przepisów dotyczących procedur reklamacyjnych (gwarancja, rękojmia). Poza tym osoba na tym stanowisku musi cechować się: wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością, dobrą organizacją czasu pracy, rzetelnością, pracowitością. A także zdolnościami negocjacyjnymi i umiejętnością pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte - biuro. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Czas pracy wynosi 8 godzin. Praca ma charakter indywidualny, pod nadzorem. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik Działu Reklamacji może być zatrudniony we wszystkich firmach, gdzie doszło do umów kupna, sprzedaży (produktu, usługi), w firmach producenckich.


ZAROBKI

Pensja tego pracownika kształtuje się w granicach 1,500 zł – 3 tys. zł. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Działu Reklamacji

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Działu Reklamacji