Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Maszynista

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Maszynista obsługuje lokomotywy lub zespoły trakcyjne w jazdach pociągowych, manewrowych i roboczych. Może prowadzić zarówno lokomotywy pociągów pasażerskich jak i towarowych w obsadzie jednoosobowej lub dwuosobowej z pomocnikiem. W swej pracy maszynista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróżnych, taboru, ładunków i współpracowników. Odpowiada również za przestrzeganie nakładanych na niego ram czasowych.

Prowadząc pociąg maszynista dostosowuje prędkość do przepisów kolejowych, rozkładu jazdy i warunków trasy. W czasie jazdy uważnie obserwuje szlak kolejowy i reaguje na wszelkie sygnały podawane na tarczach, semaforach oraz na sygnały ręczne. Prowadząc elektryczny zespół trakcyjny otwiera i zamyka drzwi podczas postoju na stacji. Pracując w pojedynkę maszynista musi także reagować na sygnały urządzeń zabezpieczających, które mają mu uniemożliwić zaśnięcie. Brak reakcji ze strony maszynisty powoduje automatyczne wyhamowanie pociągu. Gdy z maszynistą współpracuje pomocnik, który sam nie może prowadzić pociągu, to jego zadaniem jest obserwacja szlaku i sygnałów tak, by maszynista niczego nie przeoczył.


WARUNKI PRACY

Miejsce pracy maszynisty to przede wszystkim kabina lokomotywy lub pociągu elektrycznego. Kabina musi dawać bardzo dobrą widoczność w kierunku jazdy. Maszynista pracuje sam lub z pomocnikiem. Prowadząc pociąg pasażerski współpracuje z zespołem konduktorów. W czasie pracy ma kontakt radiowy z dyżurnym ruchu a także kontaktuje się z nim poprzez sygnały kolejowe.

Maszynista w PKP pracuje w ruchu ciągłym nazywanym na kolejach turnusem. W turnusie zazwyczaj pracuje po 12 godzin najpierw w dzień, a po 24 godziny w nocy, po której ma 48 godzin wolnych. Sytuacja u prywatnych przewoźników może być inna. W czasie pełnienia służby wykonuje polecenia dyżurnego ruchu i ściśle przestrzega przepisów kolejowych.


WYMAGANIA

Kandydat do pracy jako maszynista musi przejść badania psychotechniczne, które sprawdzają jego refleks, podzielność uwagi, zdolność koncentracji i poziom zdolności intelektualnych, a więc umiejętności niezbędne w pracy. Prowadząc lokomotywę lub pociąg maszynista musi być skupiony na trasie i uważnie obserwować wszystkie znaki kolejowe, a także pulpit pociągu. Od szybkości jego reakcji zależy bezpieczeństwo pasażerów.

Jazda zazwyczaj trwa kilka godzin i maszynista jest w ciągłym napięciu psychicznym, a nie może sobie pozwolić na odpoczynek. Wymaga to od niego samokontroli i opanowania emocji. Osoba pracująca na tym stanowisku musi być odpowiedzialna i rozważna, a jednocześnie mieć dużą wyobraźnię, która pozwoli mu przewidzieć konsekwencje podejmowanych decyzji.

Do pracy w tym zawodzie konieczna jest I kategoria zdrowia (w tym I kategoria wzroku i I kategoria słuchu). Do tego potrzebna jest wysoka sprawność całego organizmu. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia równowagi, padaczka, niepoddające się korekcji wady wzroku, choroby ograniczające sprawność ruchową a także choroby psychiczne.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest średnie wykształcenie techniczne, najlepiej elektrotechniczne lub kolejowe. W całym kraju jest wiele szkół średnich o profilu kolejowym. Osoby, które chcą podjąć pracę maszynisty zaczynają od stanowiska pomocnika maszynisty. Po przejechaniu 10 tys. km są kierowani na specjalny kurs, który zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Ze względu na duże wymagania zdrowotne i czas przygotowania do zawodu do pracy tej przyjmowani są mężczyźni do 30 lat.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Największym pracodawcą dla maszynistów są Polskie Koleje Państwowe. Oprócz państwowego przewoźnika maszynistów zatrudniają też bocznice kolejowe oraz inne koleje zajmujące się przewozem towarowym.


ZAROBKI

Zarobki zależą od miejsca zatrudnienia. Inaczej jest w PKP, a inaczej u prywatnego przewoźnika. Nawet w samej PKP zarobki różnią się w zależności od spółki. Zarobki maszynisty w PKP wynoszą około 2500 zł. W prywatnych firmach można zarobić więcej np. ok. 5000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Maszynista

zobacz więcej ofert pracy dla Maszynista