Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Spedytor

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie przewozów, zleconych przez klientów. Osoba obsadzona na tym stanowisku przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu. Spedytor organizuje także formalną stronę planowanych przewozów – przygotowuje niezbędną dokumentację, realizuje rozliczenia z klientami, działami wewnętrznymi i jednostkami zewnętrznymi, uczestniczącymi w realizacji przewozów. W ogłoszeniach, zamieszczanych w prasie i internecie, napotkamy stanowisko spedytora krajowego i międzynarodowego – jak sugeruje sama nazwa stanowiska, spedytor krajowy, zajmuje się organizowaniem przewozów na terenie kraju, podczas gdy spedytor międzynarodowy jest odpowiedzialny za przewozy poza jego granicami, współpracując w tym zakresie z zagranicznymi kontrahentami firmy. Osoba zatrudniona w tym charakterze, utrzymuje bieżące kontakty z klientami, zwłaszcza klientami strategicznymi z punktu widzenia firmy.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą osoby aplikujące na stanowisko spedytora, należy wyszczególnić konieczność posiadania co najmniej średniego wykształcenia kierunkowego oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie transportu lub spedycji. Niezwykle istotne będą także cechy personalne kandydata, umożliwiające efektywną pracę w zespole i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać dogłębną znajomość aktualnych przepisów prawnych, dotyczących tego rodzaju działalności oraz tak zwaną świadomość kosztową. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i analitycznego myślenia ułatwią wykonywanie codziennych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy spedytora jest przede wszystkim przestrzeń biurowa firmy, w której został zatrudniony. Spedytor kontaktuje się także osobiście z klientami i pozostałymi działami firmy oraz jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie spedycji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko spedytora funkcjonuje oczywiście w branży spedycyjno-transportowej.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych netto, doświadczeni pracownicy osiągają jednak wielokrotności tej sumy. Istotny wpływ na zarobki ma zakres obowiązków danej osoby i ilość przyjmowanych zleceń.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Spedytor

zobacz więcej ofert pracy dla Spedytor