Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

2018-04-03

Język angielski stał się podstawową umiejętnością na rynku pracy. W zależności od branży wymaganie posiadania dobrej znajomości języka angielskiego pojawia się w od 50 do 80 proc. ogłoszeń rekrutacyjnych. Większość firm, które go wymagają sprawdza to, jak kandydat mówi po angielsku na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna po angielsku?

 

Między rozmową kwalifikacyjną w języku polskim a angielskim nie ma zbyt dużych różnic. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że poza częścią werbalną kandydat będzie musiał wykonać test bądź napisać notatkę (zależy od rodzaju pracy). Zdarza się, że część ustną w obcym języku przeprowadza native bądź obcokrajowiec, trzeba zatem być przygotowanym na konieczność rozumienia ze słuchu osoby z akcentem i używającej słownictwa branżowego.

 

Kiedy może okazać się, że rozmowa kwalifikacyjna (bądź jej część) będzie w języku angielskim?

 

W zasadzie zawsze, kiedy znajomość języka angielskiego jest wymagana na danym stanowisku i zostało to opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Z reguły pracodawcy, którzy wymagają znajomości komunikatywnej bądź średniozaawansowanej uprzedzają kandydata, że część spotkania będzie przebiegać w języku angielskim. Robią to po to, by kandydat się przygotował psychicznie oraz po to, by jeśli kandydat w CV nakłamał i w zasadzie nie potrafi mówić w tym języku, po prostu zrezygnował ze spotkania.

 

 

Przy wymaganiach biegłej znajomości języka kandydat nie jest z reguły uprzedzany o takim elemencie spotkania, a rekruter w trakcie rozmowy nierzadko bez uprzedzenia przechodzi na język angielski. Coraz częściej zdarza się również, że całe spotkanie prowadzone jest w tym języku. Wynika to z tego, że skoro oczekiwana jest biegłość w posługiwaniu się językiem, to kandydat musi potrafić odnaleźć się w nim w każdej sytuacji, bez specjalnego przygotowywania się.

 

Rozmowa po angielsku – zwroty i słówka jakie warto sobie przypomnieć

 

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się w języku angielskim warto przypomnieć sobie słownictwo z następujących obszarów:

 • słówka i zwroty branżowe związane ściśle z zadaniami i obowiązkami na danym stanowisku. W szczególności nomenklatura zastosowana w ogłoszeniu rekrutacyjnym (niezależnie od tego, w jakim języku zostało przygotowane),
 • słowa i zwroty rekrutacyjne, by móc zrozumieć pytanie,
 • nazwy ukończonych przez siebie szkół i kursów, zdobyte certyfikaty,
 • słownictwo związane z firmą, do której kandydujemy – częstym pytaniem sprawdzającym poziom znajomości języka jest prośba, by kandydat opowiedział, co wie o firmie po angielsku,
 • zwroty grzecznościowe (powitanie, podziękowanie).

Kandydaci, którzy często uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w języku angielskim wskazują również na następujące, często wybierane przez osoby rekrutujące tematy:

 • Cechy osobowości kandydata, pytanie o mocne i słabe strony, wady i zalety;
 • Motywacje do pracy (dlaczego chce Pan u nas pracować);
 • Plany rozwojowe, plany na przyszłość.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku poziom podstawowy

 

Na wielu stanowiskach pracy (np. praca w gastronomii, sklepie) zaawansowany język angielski nie jest wymagany. Nie prowadzi się przecież z klientem dysput o życiu czy zaawansowanych negocjacji. W miejscach, w których ruch turystyczny nie jest bardzo duży, ale jednak się zdarza, pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z przynajmniej podstawową znajomością języka.

 

W takiej sytuacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku większą uwagę rekruter przywiązuje do swobody posługiwania się językiem i przełamywania bariery kontaktu. To czy kandydat popełnia błędy gramatyczne jest mniej ważne. Bardziej istotne jest to, czy będzie miał odwagę się odezwać i spróbuje radzić sobie nawet z ograniczonym zasobem słów. Dlatego przy podstawowej znajomości języka angielskiego w czasie rozmowy kwalifikacyjnej najważniejsze jest opanowanie stresu, a nie słownictwa.

 

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – przygotowanie

 

Jeśli wybierasz się na rozmowę kwalifikacyjną i spodziewasz się tego, że będzie przeprowadzona w języku angielskim, poza przypomnieniem sobie słówek i zwrotów, przygotuj sobie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na rozmowach kwalifikacyjnych pytania.

 

 

Przećwicz (koniecznie na głos) opowiadanie o firmie, stanowisku oraz swoich własnych doświadczeniach. Najlepszym pomysłem jest przygotowanie listy 10-15 najpopularniejszych pytań kwalifikacyjnych i trening odpowiadania na nie.

Warto się nagrać i następnie odsłuchać. W trakcie odsłuchiwania odpowiedzi nie skupiaj się na tym, jak brzmi twój głos, ale na tym, jak wiele pojawia się w Twojej wypowiedzi przerywników „yyyy” , czy nie mówisz bardzo szybko (świadczy to o wysokim poziomie stresu) oraz czy z nerwów nie zdarza Ci się powiedzieć czegoś nieodpowiedniego. Zdarza się, że kandydaci pod wpływem stresu zdradzają informację, których nie chcieli podawać na spotkaniu.

 

Najczęściej padające pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku

 • Tell me a little about yourself.
 • What do you know about this company?
 • Why do you find this job interesting? / Why did you apply for this job?
 • Why should we hire you?
 • What is your greatest strength / weakness?
 • What are your goals for the future? / Describe your career goals.
 • Describe a difficult work situation / project and how you overcame it.
 • What are you passionate about? / What is your hobby?
 • Why are you leaving or have left your job?
 • What was your biggest accomplishment (failure) on this position?
 • Describe your dream job.

Przeczytaj także:

Skomentuj