Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

2019-11-05

 

Język angielski stał się podstawową umiejętnością na rynku pracy. W zależności od branży wymagane poziomy różnią się od siebie (podstawowy, komunikatywny, branżowy itd.). Ich weryfikacji bardzo często służy rozmowa kwalifikacyjna po angielsku.


Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna po angielsku?

 

 

Między rozmową o pracę po angielsku i po polsku nie ma zbyt dużych różnic. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że poza częścią werbalną kandydat będzie musiał wykonać test bądź napisać notatkę (w zależności od rodzaju pracy). Zdarza się, że część ustną w obcym języku przeprowadza native speaker bądź obcokrajowiec. Trzeba zatem być przygotowanym na konieczność rozumienia ze słuchu osoby z akcentem i używającej słownictwa branżowego.

 

Kiedy może okazać się, że rozmowa kwalifikacyjna (bądź jej część) będzie w języku angielskim?

 

W zasadzie zawsze, kiedy znajomość języka angielskiego jest wymagana na danym stanowisku i zostało to opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Z reguły pracodawcy, którzy wymagają znajomości komunikatywnej bądź średnio zaawansowanej uprzedzają przed spotkaniem, że jego częścią będzie rozmowa po angielsku. Robią to, by kandydat przygotował się psychicznie oraz po to, by ci, którzy skłamali na temat stopnia zaawansowania znajomości języka, po prostu zrezygnowali ze spotkania.

 

 

 

 

Przy wymaganiach biegłej znajomości języka kandydat nie jest z reguły uprzedzany o takim elemencie spotkania, a rekruter w trakcie rozmowy nierzadko bez zapowiedzi przechodzi na język angielski. Coraz częściej zdarza się również, że całe spotkanie prowadzone jest w tym języku. Wynika to z założenia, iż pytania po angielsku i cała rozmowa zweryfikują stopień deklarowanego zaawansowania. Biegła znajomość wymaga bowiem, iż kandydat powinien tak naprawdę odnaleźć się w każdej sytuacji i móc swobodnie porozmawiać na dowolny temat.

 

Rozmowa po angielsku – zwroty i słówka, jakie warto sobie przypomnieć

 

Jeżeli wiemy, że czeka nas rozmowa rekrutacyjna po angielsku, warto przypomnieć sobie słownictwo z następujących obszarów:
• słówka i zwroty branżowe związane ściśle z zadaniami i obowiązkami na danym stanowisku. W szczególności nomenklatura zastosowana w ogłoszeniu rekrutacyjnym (niezależnie od tego, w jakim języku zostało przygotowane),
• słowa i zwroty rekrutacyjne, by móc zrozumieć pytanie,
• nazwy ukończonych przez siebie szkół i kursów, zdobyte certyfikaty,
• słownictwo związane z firmą, do której kandydujemy – częstym pytaniem sprawdzającym poziom znajomości języka jest prośba, by kandydat opowiedział, co wie o firmie po angielsku,
• zwroty grzecznościowe (powitanie, podziękowanie).

 

Kandydaci, którzy często uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w języku angielskim wskazują również popularne wśród rekruterów tematy:
• Cechy osobowości kandydata – opis siebie po angielsku;
• Pytanie o wady i zalety, słabe i mocne strony po angielsku;
• Motywacje do pracy (dlaczego chce Pan/PANI u nas pracować);
• Plany rozwojowe, plany na przyszłość.

 

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – poziom podstawowy

 

Na wielu stanowiskach pracy (np. praca w gastronomii, sklepie) zaawansowany język angielski nie jest wymagany. Nie prowadzi się przecież z klientem dysput o życiu czy zaawansowanych negocjacji. W miejscach, w których ruch turystyczny czasem zdarza się na niewysokim poziomie, pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z przynajmniej podstawową znajomością języka.

 

W takiej sytuacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku większą uwagę rekruter przywiązuje do swobody posługiwania się językiem i przełamywania bariery kontaktu. To czy kandydat popełnia błędy gramatyczne jest mniej ważne. Większe znaczenie dla pracodawcy ma fakt, czy pracownik będzie miał odwagę się odezwać i spróbuje radzić sobie nawet z ograniczonym zasobem słów. Dlatego przy podstawowej znajomości języka angielskiego w czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy skupić się przede wszystkim na opanowanie stresu i poradzeniu sobie z sytuacją.

 

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – przygotowanie

 

Jeśli wybierasz się na rozmowę kwalifikacyjną i spodziewasz się tego, że będzie przeprowadzona w języku angielskim, poza przypomnieniem sobie słówek i zwrotów, przygotuj odpowiedzi na najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Przećwicz (koniecznie na głos) opowiadanie o firmie, stanowisku oraz swoich własnych doświadczeniach. Najlepszym pomysłem jest przygotowanie listy 10-15 najpopularniejszych pytań kwalifikacyjnych i trening odpowiadania na nie.

 

Warto się nagrać i następnie odsłuchać. W trakcie analizowania odpowiedzi nie skupiaj się na tym, jak brzmi twój głos, ale na tym, jak wiele pojawia się w twojej wypowiedzi przerywników „yyyy”, czy nie mówisz bardzo szybko (świadczy to o wysokim poziomie stresu) oraz czy z nerwów nie zdarza ci się powiedzieć czegoś nieodpowiedniego. Czasem bywa tak, że kandydaci pod wpływem stresu zdradzają informację, których nie chcieli podawać na spotkaniu.
 
Najczęściej padające pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku:
• Tell me a little about yourself.
• What do you know about this company?
• Why do you find this job interesting? / Why did you apply for this job?
• Why should we hire you?
• What is your greatest strength / weakness?
• What are your goals for the future? / Describe your career goals.
• Describe a difficult work situation / project and how you overcame it.
• What are you passionate about? / What is your hobby?
• Why are you leaving or have left your job?
• What was your biggest accomplishment (failure) on this position?
• Describe your dream job.

 

Przeczytaj także: