Analiza heurystyczna w UX – czym jest?

 
Analiza heurystyczna w UX – czym jest?

Analiza heurystyczna pozwala ocenić, czy Twoja strona internetowa jest przyjazna dla użytkownika. Dokonuje jej zazwyczaj specjalista UX, który na tej podstawie zaleca konkretne usprawnienia i modyfikacje dla witryny. Na czym polega taka analiza? Oto podstawowe zasady.

 

Spis treści

Analiza heurystyczna – definicja

 

Heurystyki w kontekście content marketingu i analizy UX to nic innego jak dobre praktyki stosowane w czasie tworzenia witryny internetowej. Jako pierwsi tego typu zasady przedstawili na początku lat 90. ubiegłego wieku Rudolf Molich i Jakob Nielsen w przełomowym artykule pt. Improving a human-computer dialogue.

 

10 heurystyk podczas tworzenia strony internetowej/aplikacji to:

 

 1. informowanie użytkownika o statusie systemu. Innymi słowy, użytkownik powinien zawsze otrzymywać relewantny feedback na temat tego, co się dzieje w czasie interakcji z witryną, aplikacją itp.;
 2. posługiwanie się językiem użytkownika. Komunikaty na stronie powinny być zrozumiałe. Warto również, by były sporządzone w języku przystosowanym do danej grupy docelowej;
 3. zapewnienie swobodnej kontroli nad systemem. Nawigacja na stronie powinna umożliwiać łatwe wyjście z danego modułu/zakładki, cofanie błędów itp. Twórcy strony/aplikacji muszą brać pod uwagę, że użytkownik często klika w coś przez pomyłkę, chce cofnąć akcję;
 4. konsekwentna i logiczna architektura strony / aplikacji. Użytkownik powinien wiedzieć, gdzie spodziewać się informacji na określony temat, nie może być zagubiony w czasie nawigowania witryną;
 5. zapobieganie błędom. Należy poinformować użytkownika przed zatwierdzeniem jakichś zmian, ostatecznym wprowadzeniem danych itp. W przypadku, gdy w wyniku interakcji użytkownika z systemem pojawia się błąd (przykładowo, klient sklepu błędnie wpisał dane w formularzu zakupowym), użytkownik musi zostać poinformowany, czego dokładnie ten błąd dotyczy;
 6. odciążanie pamięci użytkownika. Osoba odwiedzająca sklep internetowy, korzystająca z aplikacji, czytająca artykuł na stronie nie może być zmuszana do zapamiętywania dużej ilości informacji np. dotyczących struktury strony, tego, gdzie szukać menu, albo jak przejść do koszyka. Interfejs powinien być tak skonstruowany, by te wszystkie elementy znajdowały się na wyciągnięcie ręki. Podobnie rzecz ma się, gdy chodzi o wszelkiego rodzaju teksty. Czytelnik nie może być obciążany dużą liczbą specjalistycznych terminów i wyjaśnień na wstępie. Warto, by autor powtarzał wyjaśnienia w dalszej części artykułu, czyniąc przez to tekst bardziej przystępnym;
 7. elastyczność i efektywność. Treści na stronie powinny być tak skonstruowane, by odpowiadały potrzebom różnego rodzaju użytkowników. Nie każdy internauta chce spędzić na stronie wiele czasu, część osób szuka skrótów i szybkich odpowiedzi na pytania, inni przeciwnie – poszukują detali, pogłębionej analizy itp. Warto pozwolić użytkownikom na wybranie sposobu interakcji z witryną przez dostarczenie treści różnego rodzaju;
 8. estetyka i minimalizm. Przeładowanie treściami to zmora naszych czasów, powoduje irytację i znużenie. Dlatego interfejs strony powinien zawierać tylko niezbędne informacje i pozwalać sięgać głębiej tym użytkownikom, którzy tego potrzebują;
 9. wyjaśnianie błędów, sugerowanie rozwiązań. Informacje o błędach muszą być klarowne i instruować, co użytkownik może zrobić w kolejnym kroku, by znaleźć rozwiązanie problemu, jaki napotkał;
 10. dostarczanie dokumentacji, pomocy. Sekcja Pomoc na stronie powinna zawierać odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się najczęściej w czasie korzystania z danego systemu. W ten sposób jego twórca odciąży dział obsługi klienta, infolinię itp. Warto także wyprzedzać ewentualne wątpliwości i umieszczać komentarze oraz dodatkowe wyjaśnienia w różnych miejscach witryny (aplikacji).

 

Analiza heurystyczna w UX – jak ją zrealizować?

 

Analiza UX może posługiwać się powyższymi heurystykami lub stosować inne, dostosowane do specyfiki danego systemu. Podsumowując, w czasie dokonywania przeglądu strony, aplikacji czy innego systemu warto zwrócić szczególną uwagę na:

 

 • ich architekturę – funkcjonalność, łatwość obsługi, czy często pojawiają się błędy, jak są sygnalizowane itp.,
 • rozmieszczenie poszczególnych elementów w witrynie,
 • estetykę – czy jest obciążająca dla odbiorcy, dezorientuje, sprawia, że niektóre elementy trudno dostrzec,
 • treści – ich rodzaj, długość, sposób przekazywania informacji,
 • łatwość komunikacji z supportem i uzyskania pomocy (sekcje Pomoc, FAQ, Kontakt itp.).

 

Dobra witryna, aplikacja to taka, po której użytkownik może poruszać się w sposób intuicyjny, ma dużą swobodę działania i która zarazem dostarcza jednoznacznych komunikatów oraz dzieli trudniejsze procesy (np. proces dokonywania płatności, rejestracji) na małe kroki.

 

Analiza heurystyczna w UX – zalety

 

Audyt UX, przeprowadzony przez profesjonalistów, pomoże zrozumieć potrzeby użytkowników należących do wybranych grup docelowych i przystosować do nich interfejs, a w szerszym kontekście strategię content marketingu i innych działań promocyjnych. Do największych korzyści płynących z analizy heurystycznej należy więc:

 

 • spełnienie oczekiwań obecnych klientów,
 • poszerzenie bazy klientów,
 • usprawnienie działania witryn, aplikacji firmowych,
 • zwiększenie widoczności witryny w sieci,
 • poprawa wizerunku marki, firmy.
Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty