Wybrana kategoria

Analiza rynku pracy w Piekarach Śląskich

2021-07-19

Problem bezrobocia w różnym stopniu dotyka wszystkie regiony kraju. Województwo śląskie od lat utrzymuje się w czołówce województw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego – mniejsze wartości przyjmuje on jedynie w woj. wielkopolskim. Śląsk to obszar silnie uprzemysłowiony, z dogodnym położeniem względem dużych europejskich aglomeracji. Piekary Śląskie to miasto na prawach powiatu położone w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Czy poszukując pracy na Śląsku, warto swoje kroki skierować właśnie w kierunki Piekar Śląskich? Czym charakteryzuje się tutejszy rynek zatrudnienia?

 

Bezrobocie w Piekarach Śląskich


Stopa bezrobocia to wskaźnik niezwykle istotny w analizie rynku pracy. Porównując go, można bez trudu zaobserwować, że Polska jest silnie zróżnicowana terytorialnie pod względem poziomu bezrobocia. Co więcej, obserwując, jak zmienia się na przestrzeni lat, można zauważyć, czy dany region się rozwija, czy widać pozytywne zmiany. Przypomnijmy, że stopa bezrobocia to wyrażony w procentach udział zarejestrowanych bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo.


Jak Piekary Śląskie wypadają na tle województwa i kraju?


Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec maja 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • dla Polski – 6,1%,
 • dla województwa śląskiego – 4,9%,
 • dla Piekar Śląskich – 7,8%.

Jak zmieniała się stopa bezrobocia w Piekarach Śląskich w ciągu ostatnich lat? (stan na koniec każdego roku)

 

 • 2016 r. – 9,5%,

 • 2017 r. – 7,4%,

 • 2018 r. – 6,6%,
 • 2019 r. – 5,9%,
 • 2020 r. – 7,8%.

Po latach korzystnych trendów wyraźnie rzuca się w oczy duży wzrost stopy bezrobocia – o 1,9 punktu procentowego, porównując 2019 r. i 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 325 osób w ciągu 12 miesięcy (z 970 osób w grudniu 2019 r. do 1295 osób na koniec 2020 r.). Niekorzystne zmiany na rynku pracy były jednak charakterystyczne dla całego kraju i wynikały z sytuacji epidemicznej. Spore wyzwanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich stanowi jednak od lat aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Powrót do aktywności zawodowej po rocznej i dłuższej przerwie jest szczególnie trudny. Stagnacja i brak perspektyw na pracę z kolei mogą potęgować negatywne zjawiska, przyczyniać się do wejścia bezrobotnego w nałóg, potęgować poczucie izolacji społecznej. PUP Piekary Śląskie realizuje szereg działań, mających na celu pomoc w wejściu na rynek pracy osobom borykającym się z takimi problemami. Drugim ważnym zadaniem urzędu jest wsparcie na rynku pracy osób z niskimi kwalifikacjami, bez doświadczenia zawodowego, absolwentów mających trudności z rozpoczęciem zarobkowania.


Perspektywy pracy w Piekarach Śląskich


Analiza sytuacji na rynku pracy pozwala realnie ocenić swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w danym regionie. Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, tak i w kwestii zapotrzebowania pracodawców poszczególne części kraju znacznie się różnią. Szukanie pracy lub decyzję o wyborze zawodu warto poprzedzić sprawdzeniem, czy określona profesja jest w regionie pożądana przez lokalne firmy. Takie informacje znajdziemy np. w prognozie Barometr zawodów. Jest to prowadzone na podstawie danych z PUP z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej badanie popytu i podaży pracy we wszystkich województwach i powiatach. W Barometrze znajdziemy wykaz zawodów deficytowych, będących w równowadze oraz nadwyżkowych. Jakie są zatem zgodnie z Barometrem szanse na znalezienie pracy w Piekarach Śląskich?

 

Piekary Śląskie –  zawody nadwyżkowe


Przedstawiciele zawodów nadwyżkowych powinni liczyć się z trudnościami w procesie rekrutacji. Z dużym prawdopodobieństwem albo będą mierzyć się z wieloma konkurentami o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach. Problemem może być też mała liczba ofert pracy. W Piekarach Śląskich w grupie nadwyżkowych zawodów znaleźli się:

 • architekci krajobrazu,
 • archiwiści i muzealnicy,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Warto dodać, że na liście nadwyżkowej nie wskazano ekonomisty, który znalazł się w tej grupie w największej liczbie powiatów w Polsce.


Poszukiwane zawody w Piekarach Śląskich


Przeciwieństwem zawodów nadwyżkowych są zawody deficytowe. Osoby, które je wykonują, mogą znaleźć liczne oferty pracy – Piekary Śląskie to miasto, gdzie łatwo o zatrudnienie:

 • w zakładach przemysłowych – pracodawcy mają trudności ze znalezieniem chętnych do pracy jako operator obrabiarek skrawających, krawiec i pracownik produkcji odzieży, ślusarz, spawacz, blacharz i lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik i elektromonter,
 • w branży budowlanej – poszukiwani są monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, dekarze i blacharze budowlani, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
 • w branży TSL – brakuje chętnych do pracy jako kierowca autobusu, kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynier,
 • w branży spożywczej i gastronomicznej – pracę od zaraz znajdą cukiernicy, piekarze, szefowie kuchni,
 • w usługach beauty – poszukiwanie pracy nie powinno sprawiać problemów fryzjerom i kosmetyczkom,
 • jako pielęgniarka i położna, samodzielny księgowy oraz pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieter, teleankieter.

Praca w Piekarach Śląskich od zaraz


Na koniec warto zadać sobie pytanie – czy łatwo znaleźć pracę w Piekarach Śląskich? Jak widać, lista zawodów deficytowych jest dłuższa niż wykaz profesji nadwyżkowych, co jest dobrym prognostykiem dla poszukujących zatrudnienia. Co więcej, z roku na rok rośnie liczba podmiotów gospodarki narodowej w mieście, przybywa też inwestycji z polskim i zagranicznym kapitałem. Ze względu na niewielkie odległości między miastami i dobre połączenia piekarzanie mogą również szukać pracy w sąsiednich miejscowościach. Liczba oferty zatrudnienia w regionie jest bardzo duża. Na praca.pl w województwie śląskim są dostępne prawie 4 tys. ofert pracy. Więcej – ok. 5,8 tys. opublikowano jedynie dla województwa mazowieckiego! To świetny wynik, świadczący o tym, że warto przygotować CV i jak najszybciej rozpocząć poszukiwanie pracy w Piekarach Śląskich i okolicy.

 

Przeczytaj także: