Bezrobocie we wrześniu poniżej 7 proc. 2017-10-09

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2017 roku po raz kolejny spadła i wyniosła 6,9 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wzrosła z kolei liczba wolnych miejsc pracy. 

 

6,9 proc. to najniższy poziom bezrobocia w Polsce we wrześniu od 26 lat.


W porównaniu z danymi GUS za sierpień stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt. proc, a w ujęciu rocznym o 1,4 pkt. proc. Jeszcze we wrześniu 2016 roku wynosiła bowiem 8,3 proc. Na dzień 30 września w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,117 mln bezrobotnych. To o niemal 19 tys. mniej niż w sierpniu.


We wrześniu stopa bezrobocia obniżyła się – w porównaniu z danym GUS za lipiec - w 14 województwach. W pięciu z nich (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podlaskie i świętokrzyskie) wskaźnik spadł o 0,2 punktu, a w pozostałych o 0,1 pkt. proc.


Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim, gdzie podobnie jak miesiąc wcześniej, wynosi 4,1 proc. W 14 województwach odnotowano jednocyfrowe bezrobocie, a w siedmiu było ono na poziomie niższym od średniej dla całego kraju (7,1 proc.)


Najwyższe bezrobocie w kraju – mimo spadku poniżej 12 proc. - utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (11,9 proc.) oraz kujawsko-pomorskim – 10,1 pkt. proc.

 

Stopa bezrobocia wg województw (wrzesień 2017)

 

RegionStopa bezrobocia (proc.)
wielkopolskie4,1
śląskie5,5
małopolskie5,6
pomorskie5,9
mazowieckie6,1
dolnośląśkie6,2
lubuskie6,9
łódzkie7,2
opolskie7,5
lubelskie8,7
podlaskie8,9
świętokrzyskie8,9
zachodniopomorskie9,0
podkarpackie9,8
kujawsko - pomorskie10,1
warmińsko - mazurskie11,9

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w sierpniu 2017 roku do urzędów 154,1 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co stanowi liczbę o 15 tys. (10,8 proc.) więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Najwięcej pracowników poszukiwano w największych - województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Najmniej zaś w lubuskim i świętokrzyskim.

Przeczytaj także:

Skomentuj