Wybrana kategoria

Bezrobocie wśród polskich absolwentów

2019-10-10

Bezrobocie wśród absolwentów

 

Jak polscy absolwenci radzą sobie na rynku pracy? Częściej podejmują zatrudnienie w oparciu o umowy na pracę etatową czy samozatrudnienie?


Sytuacja osób będących absolwentami szkół wyższych jest przedmiotem badania systemu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródłem informacji są między innymi dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program ELA analizuje informacje z zakresu rynku pracy po studiach – jak długo szuka się zatrudnienia, jak wyglądają zarobki itd.

 
Ostatnie raporty dotyczą roku 2017. I tak np. dla jednolitych studiów magisterskich średni czas do znalezienia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu ogółem wynosił 2,68 miesiąca. Z kolei na pierwszą umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu absolwenci czekali 3,34 miesiąca. Lepsze statystyki dotyczą analiz studiów II stopnia. Tam na pierwszą pracę czekano 1,48 miesiąca, a na pierwszą umowę o pracę 1,92 miesiąca.


Absolwenci znajdują pracę opartą więc na różnego rodzaju umowach – etatowej, nieetatowej lub stawiają na samozatrudnienie. Firmy nie zawsze są skłonne oferować kandydatom stałe zatrudnienie. Wolą przyjąć do pracy osoby z większym doświadczeniem zawodowym.

 

Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce

 

System ELA powstał z myślą o młodych ludziach, którzy muszą podejmować decyzję na temat przedmiotów maturalnych, wyboru uczelni i dalszej ścieżki kariery.

 

Program, po dokonaniu przez użytkownika wyboru uczelni, obszaru kształcenia lub typu studiów generuje wyniki pozwalające zorientować się w sytuacji zawodowej poszczególnych absolwentów. Można więc na przykład sprawdzić ile osób podjęło zatrudnienie lub jak wygląda bezrobocie wśród absolwentów psychologii, prawa czy medycyny.

 

W systemie można również zapoznać się z infografikami na temat średnich zarobków brutto (i tego jak owe wynagrodzenia kształtują się na tle średnich zarobków w powiatach zamieszkania). System ELA prezentuje także zarobki absolwentów ze względu na kryterium doświadczenia zawodowego (z doświadczeniem lub bez) przed otrzymaniem dyplomu.

 

Dzięki takim statystykom przyszli studenci mają więcej danych, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji odnośnie ich przyszłej kariery.

 

Wykształcenie ma znaczenie

 

Podczas poszukiwania pracy, w Polsce w dalszym ciągu kluczowe znaczenie ogrywa poziom ukończonej szkoły. Najłatwiej o zatrudnienie jest absolwentom uczelni. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych w 2018 dla kraju wyniosło tylko 2%. Dla porównania, w tym samym roku pracy nie miało 5,4% osób, które zdobyły wykształcenie średnie ogólnokształcące.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj