Wybrana kategoria

Choroba pracownika: czy pracodawca musi informować pozostałych pracowników?

2021-03-10

Wielu pracodawców zastanawia się, co zrobić, gdy wśród personelu pojawi się przypadek zachorowania na COVID-19. Z jednej strony obowiązuje RODO i obowiązek ochrony danych osobowych pracownika, a z drugiej zasady bhp i Kodeks pracy nakazują pracodawcy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co na ten temat mówią przepisy prawa? Jak postąpić w takiej sytuacji, by ich nie naruszyć?

 

Chory pracownik w pracy: czy szef musi powiadomić pozostałych pracowników?

 

Gdy chory pracownik przychodzi do pracy, możemy założyć, że ma dobre intencje – nie chce opóźniać pracy zespołu, zależy mu, by wykonać wszystkie obowiązki, nie zawieść klienta itd. Ale jego decyzja, by wizytę u lekarza oraz „L4” zastąpić pojawieniem się w pracy mimo kaszlu, gorączki, bólu głowy czy innych dolegliwości, może negatywnie odbić się na wszystkich. Zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa. Jak zatem reagować powinien przełożony w przypadku wystąpienia u pracownika objawów COVID-19?

 

Jednym podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207. Kp). Pracodawca ma szereg powinności z tym związanych.

 

Jak stanowią:

  • art. 226.:

Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

  • art. 2071. § 1.:

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników;
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

 

Chociaż żadne z wprowadzonych w związku ze stanem epidemii rozporządzeń nie nakłada na pracodawcę obowiązków informowania o przypadkach COVID – ani pozostałej części personelu, ani nawet sanepidu, to zważywszy na wymienione wyżej zapisy Kodeksu pracy, powinien on dołożyć wszelkich starań, by zapobiec potencjalnym zachorowaniom w pracy na COVID-19.

 

Tu jednak pojawia się kolejne pytanie: czy podawanie nazwiska pracownika, u którego stwierdzono koronawirusa, nie narusza ochrony danych osobowych? Jak wynika z Oświadczenia Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19:

 

Pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji, niż jest to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, a ich godność i uczciwość powinny być chronione.

 

Informowanie o zagrożeniu rekomenduje także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. CIOP- PIB zaleca przygotowanie procedur postępowania w przypadkach wystąpienia COVID-19, obejmujących postępowanie z chorym pracownikiem, ustalenie listy osób, które miały z nim kontakt oraz zgłoszenie przypadku do sanepidu.

 

Epidemia a BHP

 

Procedury, takie jak mierzenie temperatury pracownika, utrzymywanie dystansu czy obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu pracy pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. O utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinni dbać także pracownicy, mając na uwadze zdrowie własne i innych.

 

Przeczytaj także: