Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

2019-08-16

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 

Polskie prawo mówi o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Co kryje się pod tym pojęciem? Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnica przedsiębiorstwa to wszystkie informacje dotyczące kwestii technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które dodatkowo posiadają wartość gospodarczą. Najczęściej są one poufne.

 

Dnia 5 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która znacznie zmienia poprzednio obowiązujące zapisy.

Przede wszystkim do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa dochodzi już w momencie jej pozyskania, a nie tylko przekazania osobom niepożądanym. Do tej pory były pracownik miał obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przez 3 lata od momentu wygaśnięcia umowy o pracę. Obecnie limit czasowy został zlikwidowany. Oznacza to, że tajemnica przedsiębiorstwa powinna być zachowana tak długo, dopóki nie będzie podana do powszechnej wiadomości. Istotne jest także, czy przekazanie tajemnicy firmy działa na niekorzyść pracodawcy.

 

Ujawnienie tajnych informacji podlega odpowiedzialności karnej. Osoba, która wbrew zakazowi ujawniła tajemnicę przedsiębiorstwa, może spodziewać się sankcji finansowych, kary ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 2 lat. Mówi o tym artykuł 23. wyżej wymienionej ustawy.

 

Kradzież dokumentów firmowych

 

Kolejnym rodzajem naruszenia prawa jest kradzież dokumentów firmowych. Ich treść może dotyczyć sprawozdań finansowych lub technologii, która jest wykorzystywana podczas procesu produkcyjnego. Kradzież mienia przedsiębiorstwa jest poważnym wykroczeniem, niezależnie od tego, czy dotyczyła przywłaszczenia sobie rzeczy ruchomej czy dokumentacji.

 

Pracodawca może zdecydować się na dyscyplinarne zwolnienie niesubordynowanego podwładnego. Pracownik ma natomiast prawo do odwołania się od tej decyzji na drodze sądowej. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał udowodnić w sądzie pracy, że doszło do zawłaszczenia dokumentów firmowych.

 

Problem kradzieży dokumentów firmowych nie jest nowym zjawiskiem. Zmieniły się jednak techniki kradzieży. Obecnie większość danych jest przechowywana w formie elektronicznej, dlatego w momencie podejrzenia o kradzież należy zabezpieczyć wszystkie nośniki, które były używane przez podejrzanego pracownika.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj