Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Dyżurny ruchu – wymagania, obowiązki, zarobki

2020-04-01

Praca dyżurnego ruchu jest bardzo odpowiedzialna – to od jego uważności i rzetelności zależy bezpieczeństwo setek pasażerów.

 

Dyżurny ruchu – obowiązki

 

Dyżurny ruchu został ujęty w rządowej Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 831204. Jak czytamy w skróconym opisie, dyżurny ruchu kolejowego:

 

Organizuje, prowadzi i nadzoruje pracę stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracę rozrządową i manewrową w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.

 

Osoba na tym stanowisku współpracuje z takimi specjalistami jak dyspozytor, maszynista, zwrotniczy i innymi pracownikami np. odpowiedzialnymi za obsługę i wyprawianie taboru. Do obowiązków dyżurnego należy między innymi monitoring ruchu pociągów, w tym prowadzenie ruchu, komunikacja z kierownikami pociągów, nadzorowanie pracy manewrowej, naprawczej, konserwatorskiej na stacji, przyjmowanie i wyprawianie pociągów. Zakres obowiązków dyżurnego może być szeroki i uzależniony od miejsca pracy. Osoba na tym stanowisku musi umieć obsługiwać urządzenia służące do sterowania ruchem i łączności, odczytywać dokumentację techniczną, a także mieć dobrze rozwinięte zdolności organizatorskie.

 

Jak zostać dyżurnym ruchu kolejowego?

 

Ogłoszenia o pracę znajdziemy przede wszystkim w wyszukiwarkach z ofertami pracy i na stronach internetowych konkretnych przewoźników. Ofert można też szukać w urzędach pracy i bezpośrednio na stacjach.

 

Jeśli chodzi o wymagania, dyżurny ruchu musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

 

Dużurny ruchu musi:

  • mieć uprawnienia do wykonywania pracy w tym zawodzie (konieczny jest kurs zawodowy/ ukończenie szkoły o właściwym profilu, a następnie zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje),
  • odbyć zawodowy staż pracy,
  • cechować się dobrym zdrowiem, pozwalającym na wykonywanie obowiązków,
  • umieć pracować pod presją, szybko podejmować decyzje,
  • potrafić pracować w zespole.

W Załączniku nr 1 można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, by podejść do egzaminu na dyżurnego ruchu.

 

Wariant A
1. Wykształcenie – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na
kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu ruchu
kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu
zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na
poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie
technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
2. Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.

 

Wariant B
1. Wykształcenie – co najmniej średnie.
2. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie
przygotowania zawodowego.

 

Wariant C
1. Wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe.
2. Zawodowy staż pracy – 5 lat pracy na stanowisku nastawniczego oraz odbycie
przygotowania zawodowego.

 

Praca dyżurnego ruchu – zarobki

 

To odpowiedzialne i ważne stanowisko, ale czy jest opłacalne? Zarobki na kolei różnią się z uwagi na staż pracy, kwalifikacje i inne czynniki. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń mediana miesięcznej płacy brutto dyżurnego ruchu wynosi 4710 zł.

 

Przeczytaj także: