E-zwolnienia zastąpią tradycyjne L4 dopiero od grudnia 2018-04-26

Resort pracy chce, by e-zwolnienia zastąpiły w całości papierowe L4 od grudnia 2018 roku, czyli o kilka miesięcy później niż pierwotnie planowano. Proponuje też stworzenie instytucji asystenta medycznego, jako osoby stanowiącej wsparcie przy wystawianiu zwolnień elektronicznych.

Pierwotną datą, od której e-zwolnienia miały całkowicie zastąpić papierowe L4 i stać się jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy, był 1 lipca br. Resort pracy podkreśla, że lekarze wystawiają coraz więcej e-zwolnień, ale są też jeszcze regiony, w których ten odsetek jest wciąż niewielki. Dlatego też przygotowano propozycję opóźnienia o kilka miesięcy wejścia w życie nowych przepisów.

„Zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu obligatoryjnego wejścia w życie e-zwolnienia na grudzień 2018 roku”, mówi minister Elżbieta Rafalska, cytowana na stronie MPRiPS. Dodała, że zwróci się do Sejmu o przygotowanie nowelizacji ustawy, która obejmie proponowane zmiany.

Z danych przestawionych przez MPRiPS wynika, że od stycznia do 18 kwietnia 2018 roku lekarze wystawili 3,02 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, a 53,6 mln w formie papierowej.

E-zwolnienia oraz tradycyjne, papierowe L4 funkcjonują razem już od początku 2016 roku. Obie formy są dopuszczalne, a lekarze, decydując się na jedną z nich, postępują według własnego uznania. Po 1 grudnia możliwe będzie już jedynie wystawienie zwolnień w wersji elektronicznej, co ma usprawnić i przyspieszyć cały proces. Elektroniczne zwolnienia niosą za sobą korzyści nie tylko dla wystawiających je lekarzy, ale też pracowników i pracodawców.

Przesunięcie terminu ws. e-zwolnień to nie jedyna proponowana zmiana. Resort pracy postuluje także utworzenie stanowisk asystentów medycznych. Takie osoby stanowiłyby istotne wsparcie dla lekarzy przy wystawianiu e-zwolnień. W ten sposób rządzący wychodzą naprzeciw postulatom podnoszonym przez środowisko medyczne.

„E-zwolnienia to rozwiązanie przyjazne pacjentom. Po analizie przygotowaliśmy rozwiązania, które mają być pomocne lekarzom, aby nie było to dla nich dodatkowym obciążeniem”, dodaje minister Rafalska.


Przeczytaj także:

Skomentuj