Wybrana kategoria

Europejskie Służby Zatrudnienia: definicja, cel

2021-02-10

Szukając pracy za granicą, warto jeszcze w Polsce zebrać jak najwięcej informacji o interesującym nas regionie, by dobrze przygotować się do wyjazdu. Niezbędną pomoc możemy uzyskać dzięki sieci EURES. Co to jest i czym dokładnie zajmują się Europejskie Służby Zatrudnienia?


EURES: co to?

 

EURES, czyli z ang. European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy, którą tworzą publiczne służby zatrudnienia, a także – na zasadzie partnerstwa – związki zawodowe i organizacje pracodawców w różnych państwach. Przypomnijmy, że publiczne służby zatrudnienia w Polsce to urzędy i instytucje odpowiedzialne za aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Działalność służb reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Osoby rozważające emigrację zarobkową mogą zatem w sposób bezpieczny i bezpłatnie znaleźć za pośrednictwem EURES oferty pracy za granicą. Uzyskają także rzetelne i aktualne informacje na temat tego, jakie są wymogi formalne w danym kraju, jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, by zatrudnić się legalnie itd.

 

EURES obejmuje zasięgiem kraje członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię, łącznie 32 kraje.

 

Europejskie Służby Zatrudnienia: cel

 

EURES działa od 1994 r. Podstawowym celem Europejskich Służb Zatrudnienia jest ułatwienie migracji zarobkowych między krajami. Jedno z najważniejszych praw obywateli Unii Europejskiej to bowiem swobodny przepływ pracowników. Sieć łączy poszukujących zatrudnienia z pracodawcami na europejskim rynku pracy.

 

Jaką pomoc można uzyskać, szukając pracy za granicą? Za pośrednictwem portalu ec.europa.eu bądź kontaktując się z doradcą pracującym w organizacjach członkowskich i partnerskich Europejskich Służb Zatrudnienia, dowiemy się, jakie warunki życia i pracy oferują poszczególne kraje, jak wygląda kwestia podatków, emerytur, systemu ubezpieczeń itd. Uzyskamy także dostęp do szkoleń językowych i innych, ułatwiających integrację w danym kraju i przede wszystkim za pośrednictwem EURES możemy znaleźć legalne i sprawdzone oferty pracy za granicą.

 

EURES wpływ na rynek pracy

 

Dzięki współpracy służb zatrudnienia poszczególnych państw europejski rynek zatrudnienie staje się coraz bardziej dostępny i otwarty. Warto pamiętać, że praca w Europie dla wielu osób oznacza przełamywanie barier – językowej, kulturowej, konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości prawnej, spełniania wymogów związanych np. z potwierdzeniem zdobytych w innym kraju kwalifikacji do wykonywania zawodu. Unijne pośrednictwo pracy, jakie prowadzi EURES, ma na celu zapewnienie wszystkim Europejczykom równych szans na rynku pracy.

 

Przeczytaj także: