Ile czasu na dostarczenie L4? 2018-10-16

 

Zwolnienie lekarskie stanowi bardzo ważny dokument potwierdzający przyczyny nieobecności pracownika w pracy. Oprócz tego jest podstawą do wypłaty świadczeń za okres choroby. Jednak, aby było ważne, musisz dostarczyć je pracodawcy w określonym terminie. Kiedy dostarczyć zwolnienie lekarskie?

 

Ile dni na dostarczenie L4?

 

Już niebawem papierowe zwolnienia lekarskie odejdą do lamusa. Jednak zanim to nastąpi, trzeba pamiętać, że papierowa wersja zwolnienia lekarskiego, potocznie zwana nadal L4, zawsze musi być dostarczona do firmy maksymalnie do siedmiu dni od daty wystawienia zwolnienia.  

 

Zwolnienie lekarskie - ile dni na dostarczenie?

 

To, ile czasu na dostarczenie L4 ma pracownik, określone jest w (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 512) art. 62 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Tekst mówi o tym, że pracownik zobowiązany jest do dostarczenia zwolnienia lekarskiego pracodawcy w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. 

 

Jeżeli dzień siódmy przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, wtedy czas na dostarczenie L4 przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Pamiętaj, że to, w jakim czasie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie, regulują przepisy, a te jasno określają termin i ewentualnie przesunięcia. 

 

Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego do ZUS

 

Ubezpieczony, którego pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, jest również zobowiązany do dostarczenia pracodawcy druku zwolnienia w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania. Płatnik nieuprawniony do zasiłku musi bezwzględnie dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS. To, czy zrobi to osobiście, czy ktoś dostarczy je za płatnika, nie ma znaczenia. Ważne, aby na odwrocie papierowej wersji zwolnienia wpisać datę dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego i poświadczyć wpis pieczątką i podpisem osoby upoważnionej. 

 

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy

 

Druk zwolnienia lekarskiego nie musi być dostarczony do pracodawcy osobiście przez pracownika. Często choroba uniemożliwia osobiste stawienie się w siedzibie firmy z dokumentem. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań, aby poprosić o pomoc kolegę z pracy lub kogoś z rodziny. Można także wysłać zwolnienie pocztą. Ważne, aby dopilnować, czy druk dotarł do pracodawcy w terminie. 

 

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że zwolnienie „zaginie”, zostanie źle podpięte, pracodawca go nie otrzyma, konsekwencje poniesiesz ty. Dlatego termin dostarczenia L4 ma ogromne znaczenie. 

 

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

 

Zasadniczo masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego bez konsekwencji jest niezmienny. Co w przypadku, gdy przekroczysz czas na dostarczenie zwolnienia? Gdy przekroczysz termin 7 dniu, odczujesz to w wysokości zasiłku. Zostanie on pomniejszony o 25% za okres od dnia 8 lub kolejnego orzeczonej niezdolności do pracy do momentu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. 

 

Jeśli wiesz, w ciągu ilu dni trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracy i chcesz to zrobić, jednak z przyczyn niezależnych od ciebie staje się to niemożliwe, możesz uniknąć powyższego scenariusza. Jednak, jeżeli było to celowe działanie lub twoje przeczenie, musisz liczyć się z konsekwencjami.

 

Przejście na system e-zwolnień pozwoli uniknąć przykrych w skutkach sytuacji. Za pomocą platformy zwolnienie lekarskie   trafi bezpośrednio do pracodawcy w chwili jego wystawienia. 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj