Ile wynosi najniższa krajowa na pół etatu i cały etat (brutto/netto)

2019-01-22

Ile wynosi najniższa krajowa?

 

Płaca minimalna to najniższa dopuszczalna kwota, jaką pracodawca powinien wypłacić pracownikowi. Minimalne wynagrodzenie stosuje się zarówno w przypadku umowy o pracę, ale również przy zawieraniu umów cywilonoprawnych. Nie jest zależna od kwalifikacji ani kompetencji. Kwotę minimalną określa się za pomocą stawki godzinowej lub za czas pracy (najczęściej miesiąc).
Nad wysokością płacy minimalnej pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów, a także Rada Dialogu Społecznego.

 

Wypłata brutto, netto

 

W 2019 roku najniższa krajowa wynosi 2250 zł brutto (kwota ta jest wyższa o 150 zł niż w roku ubiegłym). Jeśli ktoś się zastanawia, ile wynosi najniższa krajowa realnie, w kwocie, którą otrzyma do ręki, to wypłata netto wyniesie ok. 1634 zł. Jest to stawka odnosząca się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, na pełen etat.
Płaca minimalna jest kwotą, od której zależne są również inne świadczenia (np. jest to kwota wolna od zajęcia komorniczego).

 

Praca na pół etatu – najniższa krajowa

 

Jaka jest najniższa krajowa dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin? Niektórych obowiązuje przecież praca na pół etatu, jeszcze inni pracują na ¾ lub ¼. Tutaj obliczenia są proste. Proporcjonalnie do zmniejszającego się etatu zmniejsza się płaca minimalna. I tak, jeśli za pełen etat płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto to za pół etatu będzie to 1125 zł brutto.

 

Powyższe regulacje definiują, ile na rękę powinien otrzymać pracownik zatrudniony na cały etat, a ile taki, który podpisał umowę na pół etatu. Co jeśli pracodawca nie stosuje się do panujących wytycznych? Pracownik ma wtedy prawo zgłosić się po pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku niedotrzymania zastosowanych kryteriów odnośnie minimalnych zarobków na pracodawcę mogą zostać nałożone kary grzywny w kwocie od 1000 do 30000 zł.

 

Co w przypadku innych umów? Tutaj zastosowanie znajdzie określona minimalna stawka godzinowa, która w 2019 roku wynosi 14,70 brutto (ta kwota również wzrosła w stosunku do ustaleń z roku ubiegłego). Aby poznać realne wynagrodzenie, można skorzystać z kalkulatorów przeliczających wynagrodzenie w relacji brutto-netto, umowa-zlecenie (przy wprowadzeniu odpowiednich danych) zapewni nam najniższą kwotę godzinową o wysokości ok. 9 zł na rękę. A ile wynosi najniższa krajowa netto przy umowie o dzieło? Przy 20% kosztach uzyskania przychodu będzie to ponad 12 zł.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj