Jak zostać rzecznikiem patentowym

2019-08-14

Kim jest rzecznik patentowy

 

Rzecznik patentowy to osoba zajmująca się ochroną własności przemysłowej. Do jego głównych zadań należy np.  świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o objęcie ochroną prawną wytworzonych przedmiotów, wynalazków, znaków towarowych oraz nazw. Najczęściej rzecznikami patentowymi zostają ludzie, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów prawniczych lub politechnicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby o takie stanowisko ubiegali się absolwenci innych kierunków, takich jak farmacja, biologia, chemia czy biotechnologia.

 

Aplikacja rzecznikowska

 

Aby móc rozpocząć pracę na stanowisku rzecznika patentowego, trzeba spełnić kilka wymagań. Jednym z nich jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Oprócz tego kandydaci muszą wykazać całkowitą zdolność do czynności prawnych, dawać rękojmię rzetelnego wykonywania zawodu oraz mieć dobrą opinię. Istotne jest także ukończenie studiów wyższych. Jak już było wcześniej wspomniane, najczęściej są to kierunki prawnicze lub techniczne.

 

Jeśli chętni do pracy w tym zawodzie spełniają powyższe wymogi, to mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację rzecznikowską. Po 3 latach wykładów oraz ćwiczeń kandydaci przystępują do egzaminu państwowego. Obejmuje on zagadnienia z prawa własności przemysłowej, prawa konstytucyjnego, wiedzy technicznej i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Kolejnym etapem jest wykonanie tłumaczenia z wybranego języka na polski. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można się ubiegać o wpisanie na listę rzeczników. Pracę rozpoczyna się w momencie otrzymania legitymacji.

 

Ustawa o rzecznikach patentowych

 

Wszystkie prawne zapisy regulujące zawód rzecznika patentowego znajdują się w ustawie z dnia 11 kwietnia 2011 roku o rzecznikach patentowych. Osoby, które posiadają uprawnienia do pracy na tym stanowisku, mogą wykonywać swoje zadania w kancelarii patentowej lub na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków rzeczników należą między innymi:

• wypełnianie wniosków patentowych,
• dochodzenie, czy zostały zachowane prawa własności przemysłowej,
• walka z nieuczciwą konkurencją,
• udzielanie porad prawnych,
• sporządzanie opisów technicznych produktów.

 

Zarobki rzecznika patentowego zaczynają się od 4000 zł brutto. Na najwyższe pensje - od 8000 zł brutto może liczyć około 25% przedstawicieli zawodu.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj