Job crafting – czym jest? W jakich aspektach wykorzystać go w pracy?

 
Job crafting – czym jest? W jakich aspektach wykorzystać go w pracy?

Nie umiesz odnaleźć w sobie motywacji do pracy? Nie pamiętasz już, kiedy wypełnianie celów zawodowych dawało Ci satysfakcję? Poznaj job crafting – amerykańską metodę, która pomaga zmienić nastawienie do obowiązków zawodowych na bardziej pozytywne i poprawia relacje w pracy.

 

Job crafting – definicja

 

Crafting to angielskie słowo oznaczające tworzenie, modelowanie, majsterkowanie. Odnoszone jest do wszelkiego rodzaju rękodzieła, działalności rzemieślniczej. Job crafting można zatem tłumaczyć jako modelowanie pracy, ale w takim sensie, w jakim rzemieślnik modeluje wazony na kole garncarskim – operuje na pewnym z góry określonym surowcu, ale nadaje mu preferowany przez siebie kształt. Analogicznie ma wyglądać modelowanie pracy – polega na zmianie akcentów, stworzeniu przyjaznych okoliczności, polepszeniu relacji, usprawnieniu działań.

 

Metodę job crafting opisały Jane E. Dutton (Uniwersytet Michigan) i Amy Wrzesniewski (Uniwersytet Yale). Psycholożki zakładają, że zniechęcenie, brak motywacji, wypalenie zawodowe pojawia się wówczas, gdy pracownik przestaje widzieć sens swojej pracy. Nadanie nowego sensu działaniu, wytworzenie automotywacji, to złożony proces. Według badaczek obejmuje on zmiany, czyli modelowanie pracy w trzech obszarach.

 

Job crafting – wykorzystanie

 

Po pierwsze, pracownik może modelować to, w jaki sposób wykonuje swoje zadania. Nie zawsze ma wpływ na charakter danych czynności, często może jednak może zdecydować o ich kolejności, tempie.

 

W ramach job craftingu pracownik może także ubiegać się o wykonywanie obowiązków, które bardziej mu odpowiadają i przez to pełniejsze wykorzystywanie swoich talentów w pracy. Zmiana zakresu zadań często wymaga konsultacji z przełożonym, warto jednak zacząć od małych kroków i rozmowy z innymi pracownikami. Często okazuje się, że poszczególni członkowie zespołu, mający dokładnie ten sam zakres obowiązków, preferują wykonywanie zupełnie innych zadań w ramach projektu. Może warto wymienić się więc obowiązkami, a w przyszłości pytać o możliwości odbycia dodatkowego szkolenia w ramach interesującej daną osobę dziedziny?

 

W job craftingu ważne jest też zadbanie o różnorodność oraz źródła inspiracji. Monotonne zadania lepiej wykonywać naprzemiennie z tymi ciekawszymi. Dobrze też poszukać w zadaniach czegoś, co szczególnie działa na wyobraźnię, ciekawi, i zacząć drążyć temat. Może być to początek specjalizacji w jakimś kierunku.

 

Po drugie, modelowanie pracy zakłada zmianę myślenia o swoim życiu zawodowym i codziennych obowiązkach. Jest to prawdopodobnie najtrudniejszy krok, bo jak polubić zadania, które traktuje się jako zło konieczne? Warto postarać się spojrzeć na swoją pracę z wielu różnych perspektyw. Sprzedawca nie tylko nabija towar na kasie, ale przecież ma codzienny kontakt z ludźmi – na niektórych np. starszych i samotnych osób może być wręcz jedyną osobą, z którą rozmawiają w ciągu dnia! Postrzeganie siebie jako kogoś, kto jest ważnym lub przynajmniej przyjaznym członkiem danej społeczności może znacząco zmienić nastawienie do pracy w sklepie. Spojrzenie na swoją sytuację zawodową z innej perspektywy może pomóc zauważyć jej pozytywne aspekty.

 

Po trzecie, pracownik ma możliwość modelowania swoich relacji w pracy. Czasami niewiele trzeba, by kontakty ze współpracownikami i szefem stały się bardziej owocne, a atmosfera polepszyła się. Odrobina śmiechu, wspólny lunch, wyciągnięcie pomocnej dłoni, drobne gesty mogą zdziałać cuda. Dobrze jest pamiętać, że często to ze współpracownikami spędzamy większą część dnia. Warto więc nieco poznać te osoby i zaoferować swoją życzliwość.

 

Job crafting – jakie ma zalety?

 

Skutecznie przeprowadzony job crafting może całkowicie odmienić życie zawodowe. Umożliwia on bowiem pełniejsze wykorzystanie talentów i preferencji w czasie wykonywania obowiązków. To z kolei przekłada się na zadowolenie i motywację do pracy. Job crafting pomaga także poprawić relacje interpersonalne w pracy, budować zgrany i skuteczny zespół.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty