Koniec umowy na czas określony - co dalej? 2018-11-07

 

Druga umowa na czas określony 

 

W świetle nowych przepisów Kodeksu Pracy umowa o pracę na czas określony pomiędzy pracodawcą i pracownikiem może być zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy. Jeżeli z pracownikiem podpisano umowę na okres próbny 3 miesięcy, to ta umowa nie wlicza się do okresu 33 miesięcy. W związku z tym po okresie próbnym możesz otrzymać umowę na 33 miesiące lub na okres krótszy. Jednak co ważne, nie może być to okres krótszy niż 33 miesiące. Ile może trwać umowa na czas określony? Z pewnością nie może być dłuższa niż 33 miesiące, jednak może być zawarta także na krótsze okresy nieprzekraczające 33 miesięcy. Powyżej 33 miesiąca następuje przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. 

 

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

 

Ile umów na czas określony może być zawartych maksymalnie, określa Kodeks Pracy. Ilość umów na czas określony, gdy umowy okresowe zawierane były trzykrotnie na okres krótszy, umowa na czas nieokreślony rozpoczyna się wraz z czwartą umową. Trzecia umowa o pracę na czas określony staje się jednocześnie ostatnią z tego rodzaju. 

 

Nieprzedłużenie umowy o pracę na czas określony

 

Umowa na czas nieokreślony może także wygasnąć z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Koniec umowy na czas określony może być jednocześnie końcem współpracy, jeżeli któraś ze stron uzna, że nie chce podpisywać kolejnej umowy. Wtedy stosunek pracy zostaje rozwiązany z dniem zakończenie tejże umowy. Następuje zwyczajnie wygaśnięcie umowy o prace na czas określony. 

 

Z kolei wypowiedzenie umowy zwartej na czas określony wymaga zachowania okresu wypowiedzenia. Na wypowiedzenie umowy na czas określony ma wpływ okres zatrudnienia. Rozwiązanie umowy na czas określony może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. 

 

Obecnie umowy terminowe mają takich sam okres wypowiedzenia jak nieokreślone. Według Kodeksu Pracy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, a dokładnie okres wypowiedzenia trwa:

  • 2 tygodnie - poniżej 6 miesięcy stażu pracy u tego samego pracodawcy,
  • 1 miesiąc - co najmniej 6 miesięcy stażu pracy u tego samego pracodawcy,
  • 3 miesiące - co najmniej 3 lata stażu pracy u tego samego pracodawcy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj