Wybrana kategoria

Miasto Radom – ogólna charakterystyka rynku pracy

2019-12-10

Miasto Radom leży w województwie mazowieckim, od stolicy dzieli je 105 km, czyli około 1,5 godziny drogi autem. Czy bliska odległość od Warszawy, w której o zatrudnienie łatwo i wciąż przybywa inwestycji, wpływa na radomski rynek pracy? Jak kształtuje się zapotrzebowanie na zawody?


Radom – dane statystyczne dotyczące bezrobocia


Zgodnie z danymi GUS-u stopa bezrobocia w województwie mazowieckim na koniec października 2019 r. miała wartość 4,3%. Bez pracy pozostawało 120,9 tys. osób. W samej Warszawie – 1,3%. W podregionie radomskim wartości są dużo wyższe. W październiku stopa bezrobocia wynosiła 12,5%, czyli bez pracy pozostawało 30,9 tys. osób.

Zgodnie z danymi, które publikuje urząd pracy w Radomiu, w powiecie do najpopularniejszych form przeciwdziałania bezrobociu należą prace interwencyjne (w październiku zatrudnionych do takich prac zostało 101 mężczyzn i 52 kobiety), prace społecznie użyteczne (66 mężczyzn, 42 kobiety), dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50. r.ż. (21 mężczyzn i 7 kobiet). Najwięcej bezrobotnych skorzystało ze stażu z UP – 169 mężczyzn oraz 116 kobiet (źródło: Sprawozdanie MRPiPS za miesiąc październik 2019 r. – powiat ziemski)


Wskaźnik zatrudnienia


Dobrą prognozą odnośnie szans na zdobycie zatrudniania przez przedstawicieli różnych profesji w całej Polsce i jej poszczególnych obszarach jest Barometr zawodów. Zgodnie z badaniem w 2020 roku w samym mieście pracę bez większych problemów będą mogli znaleźć przedstawiciele 20 zawodów. Eksperci wskazują tylko jedną grupę nadwyżkową.

 

Zawody deficytowe w mieście Radom


    • Blacharze i lakiernicy samochodowi,
    • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
    • fizjoterapeuci i masażyści,
    • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
    • lekarze,
    • mechanicy maszyn i urządzeń,
    • monterzy instalacji budowlanych,
    • monterzy maszyn i urządzeń,
    • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
    • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
    • operatorzy obrabiarek skrawających,
    • operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
    • pielęgniarki i położne,
    • pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
    • pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy,
    • projektanci i administratorzy baz danych, programiści,
    • psycholodzy i psychoterapeuci,
    • spawacze,
    • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki,
    • ślusarze.

Brak pracowników bardzo często wynika z niskiego poziomu zarobków i trudnych warunków pracy – głównie w przypadku pracowników fizycznych pracujących na zewnątrz. Wielu przedstawicieli niektórych z powyższych profesji wybiera emigrację zarobkową lub nielegalną pracę w szarej strefie. Problemy pracodawców wiążą się także z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów – zdobycie uprawnień często jest kosztowne i długotrwałe, a w niektórych branżach brakuje chętnych do nauki zawodu.

 

Zawody nadwyżkowe

 

Nadwyżka na rynku pracy w 2020 roku zgodnie z barometrem będzie dotyczyć pracowników administracyjnych i biurowych. Liczba chętnych przewyższy liczbę wakatów przede wszystkim dlatego, że do pracy biurowej aspiruje wiele osób o zbyt niskich wg pracodawców kompetencjach zawodowych.


Bezrobocie – przyczyny i skutki


Nie da się zaprzeczyć, że w Radomiu, w porównaniu do całego województwa, bezrobocie ma bardzo wysoką wartość i choć powoli spada, wciąż jest dużym problemem. Z czego to wynika? Przede wszystkim młodzi ludzie uciekają do większych miast, by zdobyć wykształcenie i lepiej płatną pracę. Brak perspektyw na zatrudnienie na dobrych warunkach w okolicy wpływa na decyzje o migracjach zarobkowych, a lokalni przedsiębiorcy mają problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Oferty pracy dostępne w urzędzie często są także przez bezrobotnych odbierane jako mało atrakcyjne.  

Przeczytaj także: