Wybrana kategoria

Mniej Polaków planuje emigrację zarobkową.

2018-06-12

Jedynie 11,8 proc. aktywnych zawodowo Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę. Wśród nich najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu pozostają Niemcy.

Jak wynika z raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków VIII” odsetek aktywnych lub potencjalnie aktywnych zawodowo osób zainteresowanych wyjazdem zarobkowym do innego kraju spadł o 2 pkt. proc w porównaniu z poprzednim badaniem i jest najniższy od 4 lat.


Emigrację zarobkową najczęściej rozważają osoby młode między 18 a 24 rokiem życia (51 proc.), mieszkające w miastach do 100 tys. mieszkańców (69 proc.) i niemające wyższego wykształcenia (85 proc). 69 proc. z nich posiada zatrudnienie w Polsce, ale chce podjąć nową pracę poza granicami kraju.

Jako kierunek przyszłej emigracji Polacy najczęściej wskazują kraje strefy Euro - Niemcy (31 proc.) i Holandię (15 proc.) Oba te kraje zyskują na popularności, a w przypadku Niemiec decydują o tym przede wszystkim bliskość geograficzna i dobra sytuacja na rynku pracy. Jedynie niecałe 6 proc. planuje jechać do Wielkiej Brytanii, podczas gdy jeszcze w marcu 2017 wskazywało ją 17 proc. pytanych. Więcej niż co piąty pytany (21 proc.), choć rozważa emigrację zarobkową, nie zdecydował jeszcze, do jakiego kraju chciałby pojechać.

Niemcy są popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków już od wielu lat. Tamtejszy rynek pracy został otwarty dla polskich pracowników 1 maja 2011 roku. Portal Praca.pl przeprowadził wówczas badanie nt. emigracji zarobkowej.  Pytano w nim m.in. o to, „jaki jest najbardziej atrakcyjny kraj do pracy dla Polaka” i ponad 20 proc. badanych wskazało właśnie na Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi już wówczas cieszyli się większą popularnością niż Wielka Brytania, którą przed 7 laty wskazywało nieco powyżej 18 proc.

Za granicę dla pieniędzy

Zmieniają się najpopularniejsze kierunki emigracji zarobkowej Polaków, ale te same pozostają jej główne powody. Nasi rodacy, pytani przez Work Service, wskazują przede wszystkim na kwestie ekonomiczne. 80 proc. z nich liczy na to, że za granicą otrzyma wyższe zarobki. Wyższy standard życia wymieniło natomiast 36 proc. przyszłych emigrantów.

Po raz pierwszy w zestawieniu na wysokim miejscu powodów przemawiających „za emigracją” były czynniki związane z polityką socjalną. Mniej osób wskazywało natomiast na lepsze perspektywy zawodowe (spadek o 12 proc.) czy też brak możliwości znalezienia odpowiedniej pracy w Polsce (spadek o 16 proc.).


Bez zmian pozostaje też główna bariera emigracyjna, czyli przywiązanie do rodziny i przyjaciół, które wymieniło niemal 2/3 (64 proc.) badanych. Na drugim miejscy wskazywano zaś posiadanie atrakcyjnej pracy w kraju (40 proc.), co stanowi dowód na coraz lepszą sytuację na rodzimym rynku.

Przeczytaj także: