Mobilność zawodowa

2019-02-08

Mobilny pracownik - definicja

 

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN definiuje, kim jest człowiek mobilny. Znaczenie słowa to: „taki, który łatwo daje się wprawić w ruch; zdolny do sprawnego, elastycznego działania; często zmieniający miejsce pobytu lub miejsce pracy”.

 

Z terminem mobilności wiążą się zmiana, aktywność i przedsiębiorczość. Współcześnie mało kto zakłada, że do końca kariery zawodowej będzie związany z jednym pracodawcą, a mobilność zawodowa to bardzo pożądana cecha. Do głównych jej przyczyn można zaliczyć poza wizją bezrobocia m.in. chęć zdobycia lepiej płatnego stanowiska oraz rozwój nowych technologii.

 

Mobilność na rynku pracy

 

Najczęściej deklarowanym w badaniach opinii publicznej powodem mobilności zawodowej w Polsce są względy finansowe. Jesteśmy gotowi na zmianę, jeśli przyniesie to poprawę naszej sytuacji ekonomicznej. Obecnie częste przechodzenie do innego pracodawcy przestaje być negatywnie postrzegane i może świadczyć nie o lekceważącym stosunku do obowiązków i nieumiejętności odnalezienia się w firmach, ale o chęci rozwoju i świadomym budowaniu kariery zawodowej.

 

Uzyskanie lepszej pensji może wiązać się z przekwalifikowaniem i zdobyciem nowych umiejętności. Bardzo często osoby, które nie dostrzegają szans na rozwój zawodowy ani na obejmowanym stanowisku, ani w dotychczasowej dziedzinie, decydują się na zupełną zmianę. Dużą popularnością cieszy się w tym przypadku branża IT, a na rynku można wybierać spośród licznych ofert szkoleń i kursów.

 

Mobilność pracowników może oznaczać także gotowość do emigracji zarobkowej. Najczęściej decydują się na nią osoby młodsze i mniej związane z miejscem zamieszkania. Często wynagrodzenie za pracę na danym stanowisku różni się w zależności od wielkości miasta. Korzystną opcją może być także emigracja zagraniczna, która pozwala poznać inne środowisko pracy i dopracować językowe umiejętności.

 

Mobilność w pracy

 

Pracodawcy często już na etapie rozmów o pracę sprawdzają, czy kandydat uważa się za mobilnego. Cecha ta jest bardzo ceniona zwłaszcza w większych firmach i korporacjach, które rozwijają swoją działalność w całej Europie. Jeśli obowiązki zawodowe wiążą się z mobilnością, podróżami służbowymi i doszkalaniem się w obrębie firmy, pracodawca będzie wolał zatrudnić osobę, która jest elastyczna i nie ma problemów z dostosowaniem się do zmiennej sytuacji. Często zadeklarowanie gotowości do przeprowadzki pomaga awansować w obrębie firmy, np. gdy otwiera ona oddziały w innym mieście, albo planuje otwarcie filii za granicą.

 

Warto dodać także, że niektóre profesje wiążą się z przemieszczaniem i wykonywaniem standardowych obowiązków poza siedzibą firmy. Do kategorii pracowników mobilnych w takim znaczeniu można zaliczyć np. przedstawicieli handlowych, kontrolerów czy serwisantów. Działają oni na określonym terenie i obszar ich czynności powinien być wyszczególniony w umowie o pracę.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj