Niesubordynacja w pracy - jak rozwiązać problem

2019-02-12

Niesubordynacja

 

Pracodawca, zatrudniając pracowników, oczekuje od nich posłuszeństwa, zaangażowania, a przede wszystkim dobrego wykonywania powierzonych obowiązków. Co jednak zrobić, jeśli nie można zdyscyplinować jednej osoby lub całej załogi?

 

Niesubordynacja może w wielu przypadkach stanowić poważny problem. Wiele miejsc pracy charakteryzuje się hierarchiczną strukturą i większość zadań przekazanych pracownikom jest zlecana odgórnie. Niestety, czasem zdarzają się przypadki, kiedy pracownik „wie lepiej” i woli zrobić coś po swojemu lub w ogóle nie stosuje się do zaleceń przełożonych. W najłagodniejszej wersji może to prowadzić do niedomówień lub innego efektu końcowego projektu, odmiennego od oczekiwanego przez zleceniodawcę. Jednak w niektórych przypadkach niesubordynacja w pracy może prowadzić np. do spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, zaburzenia płynności finansowej firmy i wielu innych niebezpieczeństw.

 

Niesubordynacja w pracy

 

Jak wyjaśnić pojęcie niesubordynacji? Słownikowa definicja, zaczerpnięta z Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN mówi, że jest to „przeciwieństwo subordynacji”, ta z kolei opisana jest jako „podporządkowanie się wymogom dyscypliny”.

 

Jakie wymogi dyscypliny można spotkać w miejscu pracy? Większość z nich określa Kodeks pracy. Dodatkowo firmy mają swoje wewnętrzne regulaminy. Dotyczą one nie tylko określonych obowiązków na danym stanowisku, ale związane są również z funkcjonowaniem w grupie, w całym przedsiębiorstwie. Odnoszą się do relacji między współpracownikami i przełożonymi.

 

Patrząc na te założenia, można stwierdzić, że obszarów dla niesubordynacji pracownika jest bardzo wiele, poczynając od podstawowych elementów jak ignorowanie poleceń przełożonego. Innym przykładem jest nieprzestrzeganie wyznaczonego czasu pracy - kiedy pracownik spóźnia się, wychodzi o wiele za wcześnie, narusza swoje podstawowe obowiązki.


Skrajnymi przypadkami niesubordynacji mogą być kradzieże, wszczynanie bójek, niszczenie mienia lub np. zdradzanie tajemnic służbowych.

 

Niesubordynacja pracownika - jak sobie z nią poradzić?

 

Jakie mogą być powody problematycznego zachowania pracownika? Ciężko podać jedną przyczynę. Z pewnością niesubordynacji sprzyjają pewne cechy charakteru pracownika – zaborczość, wybuchowość itp. Jednak źródła można szukać też w sytuacji w danej firmie. Jednak i pracownik i pracodawca powinni pamiętać, że istnieją odpowiednie metody na wyeliminowanie takiego zachowania

 

Przypadki niesubordynacji muszą więc zostać dobrze przeanalizowane. Kluczem jest oczywiście rozmowa. Może okazać się, że pracownik jest sfrustrowany, ponieważ ma wiele ciekawych pomysłów, których nikt nie chce poznać. Próbuje więc przepchnąć swoje rozwiązania, nie stosując poleceń przełożonego, lecz samodzielnie radząc sobie z sytuacją. Wyjściem może okazać się poszerzenie decyzyjności takiego pracownika i zweryfikowanie jego rzekomych lub rzeczywistych umiejętności (oczywiście, jeśli firma może sobie na to pozwolić).

 

Zdarza się także, iż niesubordynacja (przede wszystkim dotycząca czasu pracy) wynika z problemów osobistych pracownika. Warto wtedy rozważyć opcję urlopu, pracy z domu lub może zmiany godzin pracy. 

 

Jeśli jednak niesubordynowanego pracownika nie można zdyscyplinować, nie stosuje się on do żadnych ostrzeżeń, a także istnieją odpowiednie przesłanki ujęte prawnie (w Kodeksie pracy lub regulaminie zakładu), pracodawca będzie mógł nałożyć na pracownika karę lub nawet zwolnić go ze stanowiska.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj