Nieuczciwa konkurencja - o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca

2019-08-20

Nieuczciwa konkurencja - definicja

 

Według definicji nieuczciwa konkurencja to „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. We wszystkich przemysłowych branżach podmioty gospodarcze chcą pozyskać jak największą liczbę klientów. Może się to wiązać z podjęciem pewnych działań, które są prawnie uznawane za nielegalne.

 

Ustawa o zwalczaniu nielegalnej konkurencji

 

Wyżej przytoczona definicja znajduje się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest to dokument z dnia 16 kwietnia 1993 roku, który dokładnie opisuje kwestie nieuczciwych zachowań przedsiębiorstw. Znajdziemy w nim między innymi przykłady działań, które mogą świadczyć o nieuczciwych zamiarach wobec innych przedsiębiorców.

 

Czyn nieuczciwej konkurencji - przykłady

 

Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczane są między innymi:

• wprowadzające w błąd oznaczanie przedsiębiorstwa na towarach,
• fałszywe podawanie pochodzenia geograficznego produktu,
• naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
• naśladownictwo towarów i usług,
• nakłanianie do rozwiązywania umowy,
• pomawianie, nieuczciwe zachwalanie,
• utrudnianie dostępu do rynku,
• przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
• nieuczciwa reklama.

 

Nieuczciwa konkurencja - gdzie zgłosić

 

Jeśli przedsiębiorca zauważy działania wskazujące na nieuczciwą konkurencję, ma prawo zgłosić to do sądu. Należy wtedy wystosować odpowiedni pozew, w którym będzie opisana konkretna sytuacja. Warto podkreślić, że wykroczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji są egzekwowane wyłącznie na wniosek podmiotu poszkodowanego. W przypadku, gdy w wyniku nielegalnych zachowań inna firma wzbogaciła się kosztem poszkodowanego, najczęściej dochodzi do zwrotu nieuczciwie zarobionych pieniędzy oraz przekazania ich na cel społeczny.

 

Nieuczciwa konkurencja i sposoby jej zwalczania

 

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji polega również na likwidowaniu szkód. Jeśli jedna firma zdecydowała się użyć w swoim logo część znaku firmowego przedsiębiorstwa bardziej rozpoznawalnego na rynku, to według prawa należy dany element usunąć. Sąd może także orzec o zniszczeniu lub wydaniu podrobionych towarów firmie, która wniosła pozew. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo boryka się z problemami finansowymi przez nieuczciwą konkurencję, musi udowodnić straty finansowe. 

Przeczytaj także:

Skomentuj