Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Nota korygująca – co to jest, kiedy się wystawia, wzór

2020-03-27

Co może zrobić kupujący, który zauważy, że fakturzystka błędnie wpisała jego dane na fakturze albo pomyliła datę sprzedaży? Najprostszym rozwiązaniem jest nota korygująca. Kto wystawia ten dokument i co można skorygować notą?


Czym jest nota korygująca?

 

Definicja i okoliczności, w jakich używa się noty, są szczegółowo opisane w art. 106k. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawy o VAT). Nota korygująca fakturę służy do nanoszenia poprawek w zakresie tzw. błędów mniejszej wagi, czyli tych, które nie dotyczą kwot i liczb, nie mają wpływu na prawo do odliczeń VAT-u.

 

Nota korygująca – kto wystawia?

 

Notę korygującą ma prawo wystawić nabywca towaru lub usługi, który po zakupie zauważy, że przekazana mu przez sprzedawcę faktura zawiera pomyłki. Warto pamiętać, że nota wymaga akceptacji przedsiębiorcy będącego wystawcą wadliwej faktury (może, ale nie musi być to podpis, warunek ten spełni np. mailowe czy SMS-owe potwierdzenie).

 

Nota korygująca: co można skorygować

 

Za jej pomocą można np. zmienić niepoprawny numer NIP, usunąć literówkę w nazwie przedsiębiorstwa, poprawić niewłaściwy adres sprzedawcy czy nabywcy, albo skorygować oznaczenie towarów lub usług. Warto podkreślić, że nota korygująca a faktura korygująca to dwa osobne dokumenty. O ile pierwszy służy do poprawek formalnych, fakturą koryguje się liczbę towarów czy zakres wykonanych usług, cenę netto, kwoty opustów lub obniżek, wartość sprzedaży netto, stawkę i kwotę podatku, sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwotę należności ogółem.


Wzór noty korygującej

 

Nota korygująca do faktury, aby mogła zostać uznana za skuteczną, musi zawierać następujące punkty:

1) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;
5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej (art. 106k. pkt. 3. Ustawy o VAT).

 

Przepisy nie wskazują na jeden obligatoryjny wzór noty korygującej – prawidłowe będą te z nich, które zawierają wszystkie wyżej wyliczone elementy.

 

Przeczytaj także: