Wybrana kategoria

Numer BDO na fakturze: rejestracja, wniosek

2021-01-07

BDO to skrótowiec, który powinien być znany m.in. przedsiębiorcom zajmującym się recyklingiem, wprowadzającym na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, samochody, różnorodne produkty w opakowaniach, ale też właścicielom gabinetów stomatologicznych, sklepów spożywczych czy hurtowni. Numer BDO dla części firm jest pozycją obowiązkową na dokumentach związanych z działalnością gospodarczą. Co oznacza, kogo dotyczy i czy musi być podawany na każdej fakturze?

 

BDO: co to jest?

 

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr bazy danych o odpadach (rejestr BDO), prowadzony przez marszałka województwa, jest zbiorem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zasady dotyczące BDO określone są w rozdziale VI Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Baza danych o odpadach: kogo dotyczy?

 

Zgodnie z ustawą wpis do bazy danych o odpadach muszą uzyskać przedsiębiorcy:

  • wytwarzający odpady i prowadzący ich ewidencję;
  • wprowadzający na terytorium Polski baterie lub akumulatory; pojazdy; opony i oleje smarowe; sprzęt elektryczny i elektroniczny (także autoryzowani przedstawiciele); produkty w opakowaniach;
  • będący producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań (transakcje między firmami w UE).

Jak otrzymać numer BDO?

 

Rejestracja w bazie danych o odpadach odbywa się bądź na wniosek przedsiębiorcy (w przypadkach wymienionych w art. 50. ust. 1. Ustawy o odpadach), bądź z urzędu dokonuje jej marszałek województwa (zgodnie z art. 51. ust. 1.). To, czy należy złożyć wniosek, zależy od rodzaju działalności. Taki obowiązek istnieje w zakresie działalności związanej z olejami, smarami, oponami, pojazdami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, bateriami i akumulatorami, opakowaniami, odpadami opakowaniowymi lub produktami w opakowaniach, transportem odpadów. Ponadto wniosek składają podmioty zajmujące się utrzymaniem porządku i czystości w gminach oraz wytwarzaniem odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

 

Co ważne, numer rejestrowy BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Wniosek składa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Opłata rejestrowa wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla większych podmiotów. Marszałek województwa zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do jego rozpatrzenia i nadania numeru BDO.

 

Numery BDO: kiedy na fakturze?

 

Jak stanowi art. 63. wspomnianej już ustawy, przedsiębiorca jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Niewątpliwie faktura VAT jest takim dokumentem.

Numery BDO znaleźć można także na paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, kartach przekazywania odpadów czy ewidencji odpadów. Ustawodawca nie przedstawił jednak zamkniętego katalogu tychże dokumentów. Za brak nr BPO czy inne nieprawidłowości związane z numerem w bazie danych o odpadach przedsiębiorcom grożą sankcje. Wg art. 194. administracyjne kary pieniężne mogą wynieść od 5000 zł do 1 000 000 zł.

 

Przeczytaj także: