Okres próbny w pracy – wyzwanie dla pracownika

2019-10-09

Po pozytywnym przejściu rekrutacji i rozpoczęciu nowej pracy, przed wieloma osobami stoi jeszcze jedno wyzwanie. Dobrze zaprezentować się na okresie próbnym i zapracować na otrzymanie kolejnej umowy.

 

Ile trwa okres próbny?

 

Umowa na okres próbny podpisywana jest na maksymalnie 3 miesiące. Po tym czasie pracodawca może (ale nie musi) zatrudnić daną osobę, proponując jej umowę na czas określony lub nieokreślony. Należy pamiętać, że trzecia umowa o pracę z tym samym pracodawcą musi być umową bezterminową.

 

Umowa próbna to często stosowane rozwiązanie. Pozwala pracodawcy sprawdzić w praktyce kompetencje nowo zatrudnionej osoby. Pracownikowi umożliwia z kolei poznanie firmy i wypróbowanie swoich sił w nowym środowisku. Podwładny ma wtedy czas, aby potwierdzić swoje umiejętności i pokazać, że decyzja o zatrudnieniu go była właściwa.

 

Podpowiadamy, na jakie elementy powinno się zwrócić uwagę, by okres próbny stał się przepustką do kolejnej umowy.

 

Okres próbny – wynagrodzenie

 

Zgodnie z Kodeksem pracy za wypełnianie obowiązków służbowych każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie. Wypłaty za pracę nie można przenieść na inną osobę (poza wyjątkiem wymienionym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym) lub z niej zrezygnować. Dotyczy to również umowy o pracę na okres próbny. Podwładnemu na takim kontrakcie należy się więc zapłata nie niższa niż tzw. minimalne wynagrodzenie na dany rok. Co istotne, od pensji potrącane są składki na ubezpieczenie społeczne jak w przypadku każdej innej umowy o pracę.

 

Umowa próbna a urlop

 

Przez pierwsze miesiące nowej pracy należy dołożyć starań, by zaprezentować się jako osoba ambitna i chętna do pracy. Źle widziane bywają wykorzystywane w nadmiarze dni urlopu czy nawet zwolnienia lekarskie. Szef może bowiem nabrać wątpliwości, co do motywacji i zaangażowania takiego pracownika.

 

Niemniej w świetle prawa podwładny nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego już po miesiącu pracy. Jest to tzw. urlop cząstkowy w wymiarze 1/12 pełnego urlopu wypoczynkowego (który wynosi 20 lub 26 dni).

 

Okres próbny – rozwiązanie umowy o pracę

 

Umowa na okres próbny ma wskazany termin wygaśnięcia, jednak obie strony mają możliwość wcześniejszego rozwiązania takiego kontraktu. Obowiązują wówczas następujące okresy wypowiedzenia:
• umowa trwająca do 2 tygodni – 3 dni robocze,
• umowa dłuższa niż 2 tygodnie – tydzień,
• umowa na 3 miesiące – 2 tygodnie.

 

Istnieje również możliwość dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy na okres próbny – wówczas okres wypowiedzenia nie obowiązuje.

 

Jak odnaleźć się w nowej pracy?

 

Początek pracy w nowej firmie jest zawsze dużym przeżyciem i oprócz ciekawości czy ekscytacji może wywoływać także stres. Pracownik wchodzi bowiem w nieznane środowisko, musi przystosować się do panujących w nim zasad. Co więcej, towarzyszy mu niepewność co do dalszej zawodowej przyszłości.

 

Warto więc od samego początku zadbać o zrobienie tzw. dobrego wrażenia na współpracownikach oraz nowych przełożonych. Sprzyja temu profesjonalne zachowanie, wykazywane zainteresowanie sprawami firmy czy zgłaszanie własnych pomysłów i inicjatyw.

 

Przydatne rady na okres próbny

 

Nowa firma, nowe środowisko, nowe obowiązki. Nie sposób od pierwszego dnia zorientować się we wszystkim, dlatego warto pytać – oczywiście w granicach rozsądku. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów, a wykonane zadania mają szansę być wyżej ocenione. Można także wyrobić sobie opinię „gracza zespołowego”, który potrafi czerpać wiedzę od innych.

 

Warto cały czas pamiętać, czym przekonało się pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej i w codziennej pracy potwierdzać te atuty. To może utwierdzić przełożonych w przekonaniu, że dokonali właściwego wyboru. Niech w praktyce zobaczą to, czego oczekiwali i o czym była mowa podczas rekrutacji.

 

Zaletą dobrego pracownika jest umiejętność wyciągania wniosków i uczenia się na błędach. Dlatego warto po pewnym czasie poprosić szefa o spotkanie i porozmawiać o dotychczasowej współpracy. Pozwoli to doprecyzować obopólne oczekiwania, otrzymać cenne wskazówki i wyeliminować pewne niedociągnięcia, które pojawiały się do tej pory.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj