Opłata targowa – ile wyniesie w 2022 roku? Jak uzyskać pozwolenie na handel?

 
Opłata targowa – ile wyniesie w 2022 roku? Jak uzyskać pozwolenie na handel?

Własne stoisko czy stragan na miejskim bazarku mogą być bardzo dochodowym biznesem. Rozważając taką działalność, warto wiedzieć, jak uzyskać pozwolenie na handel na targowisku oraz jakie opłaty czekać będą przedsiębiorców zajmujących się tego typu sprzedażą w 2022 r.

 

Pozwolenie na handel na targowisku – jak uzyskać?

 

Aby prowadzić legalny handel na targowisku, trzeba prowadzić działalność gospodarczą, odprowadzać podatki, posiadać kasę fiskalną (za wyjątkiem możliwości zwolnienia z kasy, jeżeli obrót na rzecz osób fizycznych nie przekracza 20 tys. zł rocznie, a rodzaj produktów nie wymaga ewidencji na kasie i można prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej).

 

Zarówno przy sprzedaży np. sezonowych owoców przy drodze, jak i otwarciu stoiska na targu trzeba mieć pozwolenie. W pierwszym przypadku należy zgłosić się do właściciela terenu (np. do Zarządu Dróg Miejskich) i uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogi. Zgodę na handel na targowisku wydaje z kolei zarządca obiektu.

 

Opłata targowa w 2022 roku

 

Czym jest opłata targowa? To jeden z podatków lokalnych, nie jest on więc opłacany do urzędu skarbowego. Zgodnie z art.15.1. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

 

Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach).

 

Owe targowiska rozumiane są bardzo szeroko. Trzeba mieć świadomość, że opłacie podlega też np. handel na chodniku czy przy ulicy. Z drugie strony opłatę wprowadza rada gminy i to od niej zależy wysokość kwoty.

 

W 2021 r. ustawodawca przewidział zniesienie opłaty targowej. Zwolnienia obowiązują przedsiębiorców w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują natomiast rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Od roku 2022 opłata za handel na targu znów będzie obowiązywać. Jak zostało wspomniane, jej wysokość ustala rada gminy, stosując się jednak do rządowych wytycznych w sprawie górnej granicy opłaty. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 maksymalna dzienna kwota opłaty targowej to 852,75 zł.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty