Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim – dane GUS za rok 2020/2021

 
Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim – dane GUS za rok 2020/2021

W Polsce pracuje łącznie około 333,7 tys. osób z niepełnosprawnościami – tak wynika z raportu GUS pt. Osoby niepełnosprawne w 2020 r. Ilu pracowników z orzeczeniem realizuje się zawodowo na dolnośląskim rynku zatrudnienia? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza z kolei opracowanie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 

Wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata w województwie dolnośląskim w 2020 roku

Twórcy opracowania pt. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim zauważają, że:

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością aktywizacja zawodowa wpływa nie tylko na integrację ze społeczeństwem czy sytuację ekonomiczną, zapewniając niezależność finansową, ale także pełni funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, rekompensując ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. W wielu przypadkach, w tym również wśród osób z niepełnosprawnością, zauważyć można pozytywny wpływ pracy na jakość życia, poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia ogólnie rzecz biorąc.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i bierze pod uwagę osoby w wieku 16-64 lata. W II kwartale 2020 r. liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w województwie dolnośląskim wynosiła 253 tys. Grupa ta powiększyła się tym samym o 17 tys. w stosunku do I kwartału 2020 r., a także o 22 tys. w porównaniu do IV kwartału 2019 r.

 

Osób z niepełnosprawnością, które wykonywały pracę zarobkową, było w II kwartale 2020 r. około 40 tys., czyli tyle samo, co w I kwartale i więcej o 8 tys. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 16-64 lat ogółem w województwie wyniósł w II kwartale 2020 r. 53,6%. Z kolei wskaźnik zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością – 15,8% (w miastach 15,6%, na wsi – 16,7%).

 

Pracujące osoby z niepełnosprawnością według sekcji PKD w województwie dolnośląskim w końcu II kwartału 2021 roku

Na Dolnym Śląsku w II kwartale 2020 r. najwięcej osób z niepełnosprawnością pracowało w firmach zajmujących się:

  • administrowaniem i działalnością wspierającą – 40,4% zatrudnionych,
  • przetwórstwem przemysłowym – 16,6%,
  • handlem, naprawą pojazdów samochodowych – 13,5%.

 

Struktura bezrobotnych osób z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim w końcu czerwca 2020 roku według:

 

  • wieku

 

Pod koniec II kwartału 2020 r. w powiatowych urzędach pracy na Dolnym Śląsku zarejestrowanych było łącznie 4,9 tys. bezrobotnych z niepełnosprawnością. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-59 lat (to 45,6% wszystkich bezrobotnych z orzeczeniem).

 

  • płci

 

Jeśli chodzi o mężczyzn, najwięcej bezrobotnych z niepełnosprawnościami było w wieku 60 lat lub więcej (31,7%). 20,4% miało 45-54 lat, 18,8% – 55-59 lat, a 17,7% – 35-44 lat.

 

Struktura wiekowa bezrobotnych pań z orzeczeniem o niepełnosprawności jest nieco inna. W końcu czerwca 2020 r. najliczniejszą grupę stanowiły 45-54-latki (29,4%), a dalej kobiety w wieku 35-44 lat (26,1%) i 55-59 lat (25,3%).

 

  • stażu pracy

 

W raporcie urzędu statystycznego czytamy:

 

Na podstawie analizy bezrobocia w końcu czerwca br. można było zauważyć, że podczas gdy w zbiorowości bezrobotnych osób pełnosprawnych najwięcej było osób z krótkim stażem pracy, tj. 1-5 lat (26,8% ogółu pełnosprawnych osób bezrobotnych), tak w przypadku osób z niepełnosprawnością największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby doświadczone, ze stażem pracy 10-20 lat (21,4% ogółu niepełnosprawnych osób bezrobotnych).

 

Źróda danych: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, GUS.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty