Wybrana kategoria

Park technologiczny – co to jest? Jak funkcjonuje?

2020-02-14

W naszym kraju funkcjonuje szereg instytucji, które mają pomóc przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy, a także zachęcić inwestorów do nowych inicjatyw. Są to tak zwane Ośrodki Innowacji – należą do nich między innymi parki technologiczne.

 

Park technologiczny – definicja

 

Na świecie parki technologiczne należą do najbardziej popularnych metod wspierania przedsiębiorczości. Jak podaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP), w 73 krajach funkcjonują 1984 parki, zrzeszające 115 tys. podmiotów gospodarczych. Pierwszy park powstał w USA w 1984 roku. Warto pamiętać, że również słynna Dolina Krzemowa, w której początkowo zaczęto rozwijać branżę IT, a potem również FinTech i inne, miała swój początek w technoparku – słynnym Stanford Research Park.

 

W Polsce pierwszym tego typu centrum technologicznym był natomiast Poznański Park Naukowo-Technologiczny, założony w 1995 r. Od tamtej pory w naszym kraju powstało i funkcjonuje do dziś ponad dwadzieścia tego typu ośrodków.

 

Co to jest park technologiczny? Czy jest tym samym, co park przemysłowy?

 

Definicji dostarcza Ministerstwo Rozwoju, które na Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej wyjaśnia, że park technologiczny/park naukowy to: „wyodrębniona jednostka ukierunkowana na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne”.

 

Parków technologicznych nie należy zatem mylić z parkami przemysłowymi, które dostarczają infrastruktury oraz usług dla przedsiębiorców – powierzchni biurowych, uzbrojonych terenów pod inwestycje, doradztwa biznesowego, szkoleń dla przedsiębiorców, pomocy w pozyskiwaniu funduszy i dotacji. Głównym celem tych pierwszych jest wsparcie w zakresie zastosowania nowych technologii w biznesie, drugie natomiast oferują ogólną pomoc dla rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że najczęściej oba obszary wsparcia są łączone, dzięki czemu powstają parki technologiczno-przemysłowe.

 

Park technologiczny – funkcje

 

W parkach technologicznych funkcjonuje szereg instytucji, umożliwiających rozwój naukowy, pomoc w implementacji nowych technologii do przedsiębiorstwa i wymianę doświadczeń między różnymi podmiotami, głównie na linii przedsiębiorstwa-uczelnie wyższe i ośrodki naukowe. Jest to możliwe dzięki działającym w parkach:
• ośrodkom badawczym,
• centrom szkoleniowym,
• kadrze doradczej oferującej szkolenia,
• infrastrukturze technologicznej oraz biurowej.


Parki technologiczne i technologiczno-przemysłowe funkcjonują często na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego administracyjnie obszaru umożliwiającego rozwijanie biznesu na preferencyjnych warunkach (np. dzięki ulgom i zwolnieniom z podatków i innych form publicznego wparcia). Warto jednak zauważyć, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) strefy ekonomiczne w Polsce będą działać do 31 grudnia 2026 r., a już teraz ulgi podatkowe dla przedsiębiorców obejmują cały kraj.

 

Prócz parków naukowych, do Ośrodków Innowacji należą również:
• inkubatory przedsiębiorczości (inaczej inkubatory technologiczne)
• centra transferu technologii,
• centra innowacji.

 

Przeczytaj także: