Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania firmy - co to jest, na czym polega, wzór

2019-07-19

Nie zawsze mamy czas, aby osobiście stawić się w urzędzie i załatwić pilne sprawy. W takim przypadku z opresji może wybawić nas zaufana osoba. Kto może uzyskać upoważnienie do reprezentowania i jakie dokładnie zastosowanie ma pełnomocnictwo do reprezentowania firmy?


Pełnomocnictwo ogólne - co to jest?

 

Rozważania warto rozpocząć od wskazania rodzajów pełnomocnictwa. Najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym jest pełnomocnictwo ogólne. Upoważnia  do załatwiania codziennych czynności: reprezentowania firmy w rozmowach biznesowych, odbioru korespondencji, a także do dokonywania zmian w CEIDG. Pełnomocnik może m.in. zmieniać dane we wpisie do rejestru, zawieszać, wznawiać czy zamknąć firmę.

Drugim typem jest rodzajowe pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy. Służy do dokonywania czynności określonego rodzaju, np. zawierania handlowych umów. Ostatnie, pełnomocnictwo szczególne, wykorzystuje się w określonych przypadkach, np. sprzedaż lub zakup firmowego samochodu. Warto też wspomnieć o prokurencie, czyli pełnomocniku, który posiada szerszy zakres uprawnień.

 

Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania firmy - na czym polega?

 

Ustanowienie pełnomocnika to duże ułatwienie. Upoważniony pracownik czy inna osoba np. radca prawny, adwokat albo doradca podatkowy może wykonywać wiele czynności w imieniu przedsiębiorcy. Ten powinien jednak wybrać zastępce świadomie i rozważnie – w dalszym ciągu ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje upoważnionej osoby.


Zazwyczaj, aby reprezentować firmę w urzędach czy sądzie, należy przedstawić pisemne pełnomocnictwo i uiścić opłatę skarbową. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą jednak zgłosić i opublikować pełnomocnika w CEIDG. Zwalnia to z obowiązku posiadania papierowej wersji i dokonywania opłat w urzędach.


Pełnomocnictwo dla pracownika do reprezentowania firmy – wzór


Ze względu na to, że pełnomocnik reprezentuje interesy przedsiębiorcy, dobrze, aby znał realia związane z prowadzeniem danej firmy. Dlatego wybór zaufanego pracownika jest bardzo zasadny.

Co ważne, każde pełnomocnictwo musi mieć pisemną formę. Ustalenia ustne nie mają żadnej mocy prawnej. Aby pełnomocnik mógł się dokumentem posługiwać, należy zapisać wszystkie wymagane elementy. Jakie?
- kto upoważnia,
- kto jest upoważniony (bardzo ważne jest wyszczególnienie danych, które pozwolą zidentyfikować osobę – zazwyczaj to seria, numer i organ wydający dowód osobisty),
- od kiedy i do kiedy upoważnienie obowiązuje,
- jakie czynności są objęte upoważnieniem.

Konieczne jest także zapisanie daty i miejsca wystawienia dokumentu oraz podpis upoważniającego. Jeśli pismo ma mieć elektroniczną formę, musi zostać uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Czy można posługiwać się kserokopią? Urzędy czy inne instytucje zaakceptują taką wersję, tylko jeśli jej zgodność z oryginałem wcześniej poświadczył notariusz, adwokat, radca prawny bądź inny organ, który wystawił dokument.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj