Pomoc osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy – najważniejsze informacje

 
Pomoc osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy – najważniejsze informacje

Każdego dnia polsko-ukraińską granicę przekracza od kilku do kilkunastu tysięcy uchodźców z Ukrainy, łącznie do Polski przybyło już około 2,9 mln osób. Są to ludzie w różnych sytuacjach i z różnymi potrzebami. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością?

 

Osoby z niepełnosprawnością z Ukrainy – kto i na jaką pomoc może liczyć?

 

Obywatele Ukrainy o rożnym stopniu niepełnosprawności otrzymują wsparcie zarówno ze strony prywatnych osób, przedsiębiorstw, organizacji, jak i instytucji państwowych oraz organów samorządowych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

 

Co to oznacza dla obywatela Ukrainy, który szuka wsparcia? Przede wszystkim może otrzymać pieniądze na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, jeśli spełnia dwa warunki:

 

  • jego pobyt na terytorium Polski jest uznany za legalny (w świetle Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Jeśli nie ma takiego dokumentu, wystarczy oświadczenie, że go posiada.

 

Pomoc przysługuje także dzieciom. Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa opiekun.

 

Dofinansowaniu podlegają między innymi wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, protezy, aparaty ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, cewniki, sprzęt stomijny i inne.

 

Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy – jakie kroki należy podjąć?

 

Zlecenie na wyroby medyczne może wystawić lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta bądź inna uprawniona osoba.

Zlecenie może mieć kod kreskowy lub nie. W przypadku braku kodu należy udać się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i potwierdzić dokument.

 

Jeśli zlecenie posiada kod kreskowy, osoba z niepełnosprawnością udaje się prosto do sklepu mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i nabywa tam dany wyrób medyczny.

 

Dofinansowanie na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy – kto decyduje o ich przyznaniu?

 

Jeśli świadczeniobiorca zdecyduje się na wyrób droższy niż wysokość refundacji, musi samodzielnie dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. W tym wypadku można wnioskować o pomoc finansową o pokrycie kwoty, jaką zapłaciło się z własnej kieszeni.

 

Takie dofinansowanie przyznawane jest na podstawie dokumentu sprzedaży (faktury). Pieniądze zostaną przekazane bądź bezpośrednio kupującemu, bądź do sklepu (gotówką, przelewem). Żeby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek (https://bit.ly/35tzbAa) do odpowiedniej jednostki samorządowej. Najczęściej jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Warto skorzystać z infolinii dla Ukraińców w danej miejscowości (lub ogólnopolskiej – 19524), żeby dowiedzieć się, gdzie powinien trafić wniosek. Do wniosku należy dołączyć kopię zlecenia od lekarza (można ją wykonać w punkcie sprzedaży wyrobów medycznych). Decyzję o wydaniu dofinansowania wydaje jednostka samorządu powiatowego.

 

W wielu miastach działają organizacje pozarządowe wspierające osoby z Ukrainy z niepełnosprawnością. Przykładowo, w Warszawie można się zwrócić do:

 

  • Fundacji SMA/ Фундація СМА (dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni) – tel. 22 120 1750 (infolinia w godzinach 09:00–21:00),
  • stowarzyszenia Mudita – e-mail: kontakt@stowarzyszeniemudita.pl,
  • Polskiego Związku Głuchych – więcej informacji tutaj

 

W całej Polsce działają też fizjoterapeuci świadczący bezpłatną pomoc dla Ukraińców (więcej informacji i lista placówek tutaj).

 

Czytaj także: PESEL DLA Ukraińca


Ukraińska wersja językowa: Допомога людям з обмеженими можливостями з України - найважливіша інформація

 

Źródła: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Serwis jednostek samorządu terytorialnego

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty