Pośrednictwo pracy – podstawowe informacje

2019-01-16

Pośrednictwo pracy - co to jest


Stopa bezrobocia w Polsce spada, jednak dalej możemy zauważyć sporą liczbę osób, które nadal szukają pracy. Obecnie coraz więcej ludzi zwraca się o pomoc do instytucji, których głównym zadaniem jest pośrednictwo między pracodawcami a kandydatami na różnorodne stanowiska.

Takimi instytucjami są przede wszystkim powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy. Osoby szukające zatrudnienia mogą skorzystać z usług urzędów pracy nie tylko poprzez oferty pracy. Praktycznie każda instytucja tego typu prowadzi specjalne warsztaty i programy, które mają na celu aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. W określonych przypadkach można się także ubiegać o finansowe dodatki aktywizacyjne. Na stronach urzędów pracy powinna znajdować się także informacja o mających się odbyć targach pracy.  

Pośrednictwa pracy przede wszystkim zamieszczają oferty pracy, a także pomagają pracodawcom znaleźć odpowiedniego kandydata i kierują go na rozmowę rekrutacyjną.

 

Pośrednik pracy


Oprócz państwowych instytucji możemy się także zgłosić do prywatnych firm, których zakres usług jest podobny do powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. W takich przypadkach poleca się zrobić obszerny wywiad, np. w Internecie lub wśród znajomych, którzy pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jaka agencja pracy jest najlepsza. Takie niepubliczne jednostki często też prowadzą działalność z zakresu doradztwa personalnego oraz określenia profilu pracownika w celu dobrania najlepszej oferty pracy. Wykwalifikowany personel powinien też pomóc osobom, które podjęły decyzję o przekwalifikowaniu się.  

Jeżeli korzystamy z usług danej agencji pracy warto pamiętać, że nie może ona pobierać od nas żadnych opłat za znalezienie pracy (w przypadku polskiego pośrednika pracy). Niedozwolone jest także rozprowadzanie przez nią materiałów szkoleniowych, za które pobierana jest opłata finansowa. W przypadku dobrych agencji pracy nie ma także ograniczeń co do składanych przez kandydata aplikacji. Biuro pośrednictwa pracy nie może oferować nam wynagrodzenia niższego, niż minimalna krajowa pensja. Jednostki, zajmujące się pośrednictwem pracy nie mogą także wstrzymywać wynagrodzenia w przypadku, jeżeli nie otrzymało zapłaty od firmy, dla której pracowaliśmy.

Podstawowym obowiązkiem agencji pracy jest regularna wypłata wynagrodzenia. Pracownicy pośrednictwa pracy muszą także informować swoich klientów o ogólnych zasadach BHP oraz możliwych zagrożeniach w przypadku danego stanowiska oraz o okresie wypowiedzenia, jaki nam przysługuje.

 

Agencja pośrednictwa pracy za granicą


Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację w celach zarobkowych. Także w tym przypadku można skorzystać ze specjalnych agencji, które skupiają się na zagranicznych ofertach pracy. Także te niepubliczne agencje powinny być wpisane do wyżej wspomnianego wykazu agencji pracy tymczasowej. Jeżeli w ofercie, którą znaleźliśmy, nie ma pełnej informacji, to warto sprawdzić, czy np. w Internecie nie ma opinii, które mogą nam pomóc w zweryfikowaniu danego ogłoszenia. W przypadku współpracy z zagranicznymi firmami mamy także prawo sprawdzić, czy dana agencja pracy ma podpisaną umowę z danym pracodawcą. Takie niepubliczne jednostki mogą pobierać od nas opłaty za pośrednictwo, warto jednak zobaczyć, czy inne agencje mają cennik na podobnym poziomie.


W przypadku pracy za granicą częstą praktyką jest także pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokum. Jeżeli agencja pracy żąda od nas takiej zapłaty awansem, to może okazać się, że dana firma nie działa w sposób uczciwy. Zazwyczaj za mieszkanie płaci się już po przeprowadzce.

 

Pośrednictwo pracy - przepisy


Jeżeli chcemy skorzystać z usług agencji pośrednictwa pracy, to warto sprawdzić, czy dana organizacja jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wszystkie tego typu jednostki muszą być wpisane do takiego rejestru, co wiąże się z przyznaniem im odpowiedniego certyfikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warto tutaj skorzystać ze specjalnej strony http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz, na której znajdziemy wykaz certyfikowanych agencji pośrednictwa pracy.

 

Pośrednictwo pracy - jak założyć

 

Jeżeli ktoś chce założyć agencję pośrednictwa pracy, to musi spełnić pewne wymagania, które określa Ustawa z 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przede wszystkim należy ją wpisać do wyżej wymienionego rejestru. Trzeba także wybrać formę działalności gospodarczej. Najczęściej wybieraną opcją jest jednoosobowa działalność gospodarczą.

Przeczytaj także:

Skomentuj