Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – dane GUS ze stycznia 2020 roku

2020-02-24

Przeciętne zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie – GUS

 

Do regularnie badanych przez Główny Urząd Statystyczny wartości należy przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Monitoring dotyczy podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób, prowadzących działalność w różnym zakresie, między innymi: leśnictwa i pozyskiwania drewna, rybołówstwa w wodach morskich, handlu hurtowego i detalicznego, dostaw wody, kultury, rozrywki i rekreacji oraz wielu innych (szczegółowo wymienionych w publikacji GUS). Jak kształtują się zarobki w tym sektorze? Nastąpił progres czy pogorszenie sytuacji w stosunku do lat poprzednich?

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) to stosunek dwóch wartości. Pierwszą stanowi suma: wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Drugą jest przeciętna liczba zatrudnionych w danym okresie. W obliczeniach eliminuje się osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zatrudnione za granicą.

 

W styczniu 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5282,80 zł. To kwota o 7,1% wyższa od tej, którą otrzymano w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

 

Czym jest przeciętne zatrudnienie? GUS definiuje je jako „Średnią wielkość zatrudnienia obliczoną dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty”.

 

Ta wartość w styczniu 2020 roku wyniosła 6440,9 tys. Co było liczbą większą o 1,1% w porównaniu do stycznia roku poprzedniego.

 

Co wpływa na wysokość przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienie?

 

Wskaźniki wpływające na wysokość zatrudnienia i wynagrodzenia w Polscezostały zawarte we wzorach i definicjach służących do obliczania tych dwóch wartości. Co jednak powoduje wzrost lub spadek poszczególnych statystyk?

 

Wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od kondycji przedsiębiorstw, a także od sytuacji gospodarczej kraju. W obliczaniu brane są pod uwagę np. pensje brutto pracowników, więc wpływ na ostateczny wynik może mieć płaca minimalna i jej wzrost. Również sami zatrudnieni – ich umiejętności, wiedza, kompetencje, osiągnięcia – odgrywają znaczącą rolę w tym, jakie w danym miesiącu otrzymają płace.

 

Kapitał ludzki to także czynnik wpływający na poziom zatrudnienia. Obecnie pracodawcy szukają specjalistów – i nawet jeśli w przedsiębiorstwie są wakaty, to nie zostaną przyjęte do pracy osoby bez odpowiednich kwalifikacji czy umiejętności. Wpływ na liczbę pracujących ma także chęć specjalistów do podjęcia zatrudnienia, sytuacja w branży oraz aktualny stan gospodarki. Z tą liczbą wiąże się także popyt i podaż na konkretne usługi i towary – im więcej konsumentów, tym większe zapotrzebowanie na osoby, które tych produktów dostarczą.

 

Przeczytaj także: