Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego – jak to zrobić, warunki i zasady, wniosek

2019-10-09

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą modyfikować zatwierdzony wcześniej termin urlopu pracownika, np. przesunąć urlop na późniejszy czas. Jest to jednak możliwe w ściśle określonych sytuacjach.

 

Przeniesienie urlopu – jak to zrobić?

 

Zatrudniony może złożyć do pracodawcy wniosek o przesunięcie urlopu.

 

W przypadku pracownika usprawiedliwieniem przesunięcia terminu urlopu muszą być „ważne przyczyny” (Kodeks pracy, art. 164.). Prawo pracy nie precyzuje jednak, o jakie powody może chodzić.

 

Jeśli np. twojemu mężowi czy żonie nie udało się dostać wolnego w tym samym terminie, możesz wnioskować o przesunięcie urlopu. Taka sytuacja zalicza się do grona ważnych powodów, które powinny stanowić podstawę do zmiany ustalonego terminu urlopu pracownika przez jego pracodawcę.

 

Jednak trzeba pamiętać, że decyzję podejmuje pracodawca. Ma prawo odmówić przesunięcia urlopu, nawet gdy podane powody są bardzo ważne dla zatrudnionego.

 

Co więcej, decyzja odmowna pracodawcy nie musi być związana nawet z negatywnymi skutkami takich zmian w planie urlopów dla pracodawcy.

 

Wniosek o przesuniecie urlopu

 

Jeśli więc chcesz przesunąć urlop, konieczny będzie wniosek. Pamiętaj, by podać na nim standardowe informacje, uwzględniane w tego typu dokumentach – imię, nazwisko, bieżącą datę i miejsce, a w przypadku większych firm również nazwę stanowiska i działu. Istotny jest też nagłówek (np. „Wniosek o przesunięcie terminu urlopu”), który pozwoli szybko zorientować się upoważnionej osobie, z jakiego typu podaniem ma do czynienia.

 

W treści głównej wniosku o przeniesienie urlopu należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia wyznaczonego wolnego oraz zaproponować inne. Następnie trzeba odpowiednio umotywować chęć zmiany, czyli podać wspomniane istotne przyczyny, o których mowa w ustawie.

 

Nie zapomnij również o zwrocie grzecznościowym na koniec i podpisie. W niektórych firmach funkcjonują gotowe druki na takie okazje, z których można korzystać.

 

Przeniesienie urlopu – warunki i zasady

 

Decyzję w sprawie przesunięcia terminu urlopu podejmuje pracodawca, jednak w pewnych sytuacjach prawo obliguje go do zmiany terminu, w którym podwładny korzysta z wypoczynku.

 

Pracodawca ma obowiązek postąpić w ten sposób, jeśli pracownik, który miał rozpocząć urlop, jest w tym czasie nieobecny w pracy, a jego absencja jest usprawiedliwiona. Takie regulacje dotyczą w szczególności sytuacji związanych z:
• czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby;
• powołaniem pracownika na ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenie wojskowe (na czas do trzech miesięcy);
• przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim;
• nieobecnością wynikającą z odosobnienia związanego z przechodzoną przez pracownika chorobą zakaźną.

 

Z drugiej strony warto pamiętać, że szef ma prawo wyznaczyć podwładnemu inny termin urlopu wypoczynkowego, niż było to pierwotnie ustalone. Jest to możliwe „z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy” (Kodeks pracy, art. 164.).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj