Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Przychód a dochód – czym się różnią?

2020-01-22

Dochód czy przychód? – oto jest pytanie… które zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców i osób poszukujących pierwszej pracy. Czym się różnią te pojęcia?


Dochód czy przychód? Obliczanie dochodu


Dochód i przychód często bywają stosowane zamiennie, jednak nie są to synonimy. O ile dla osoby pracującej na etacie te terminy nie mają tak dużego znaczenia, o tyle dla przedsiębiorcy stanowią podstawę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dobrze znać podstawowe różnice i wiedzieć, jak obliczyć dochód, a także z czego wynika przychód.

Przychód jest to łączna wartość sprzedaży towarów lub usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym (mówimy np. o przychodzie dziennym, miesięcznym, rocznym). To wszystkie korzyści materialne uzyskane w ramach działalności gospodarczej, pracy na etacie, ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu itd. Warto pamiętać, że to kwoty należne – a więc także nieopłacone, ale wystawione w danym czasie przez firmę faktury). Jako przychodu nie uznaje się natomiast kredytów i wkładów własnych.

Z kolei dochód to przychód minus koszty. Odejmując wydatki, poniesione by osiągnąć zysk, otrzymamy wartość dochodu brutto. Gdy od tej kwoty odejmiemy podatek dochodowy, uzyskamy dochód netto.

 

Przychód i dochód w firmie

 

Raz jeszcze podkreślmy, że dochód a przychód firmy to dwie osobne wartości. Fakt, że firma ma bardzo duże, znacznie większe niż konkurenci, przychody nie świadczy o tym, że prosperuje lepiej niż inni. Sam przychód nie daje bowiem podstaw, by oceniać rzeczywistą sytuację finansową. Tę funkcję spełnia natomiast dochód, który pokazuje, jaki firma osiągnęła zysk w danym okresie.

Dochód wyliczamy, odejmując od przychodu koszy uzyskania przychodu. Aby dany wydatek mógł zostać zaksięgowany jako koszt, musi służyć uzyskaniu przychodu albo zabezpieczeniu jego źródła. Zobrazujmy to na bardzo uproszczonym przykładzie. Firmy A i B osiągnęły miesięczny przychód w wysokości 20 tys. zł. Pierwsze przedsiębiorstwo ma jednak znacznie niższe firmowe koszty niż drugie – wynajmuje tańszy lokal, podpisało korzystniejsze umowy z dostawcami materiałów. Firma A uzyskała zatem wyższy dochód, pomimo takiego samego jak firma B przychodu.


Dochód brutto i netto w wynagrodzeniu

 

Dla osób pracujących na etacie najważniejsze jest rozróżnienie dwóch pojęć: dochód brutto i netto. Różnica między nimi jest bowiem niezwykle istotna np. w negocjacjach płacowych z pracodawcą. Dochód brutto to całość wynagrodzenia, łącznie z zaliczkami na podatek dochodowy i składkami ZUS. Do kieszeni pracownika nie trafia jednak ta kwota. Suma, która realnie co miesiąc przesyłana jest na konto zatrudnionego to dochód netto.  

Jeśli chodzi o przychód, to w przypadku pracy na etacie są nim wynagrodzenie, premie, nagrody i wszystkie inne świadczenia od pracodawcy (wynagrodzenie brutto). Od tej kwoty odlicza się składki na ubezpieczenia i inne koszty niezbędne, by osiągnąć ten przychód. Przychód minus koszty uzyskania przychodu to podstawa do do wyliczenia podatku dochodowego.

 

Przeczytaj także: