Refundacja szkoleń przez urząd pracy

2019-08-20

Refundacja szkoleń przez urząd pracy - dla kogo

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyjęcie na różnorodne szkolenia, które mają na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji w celu łatwiejszego znalezienia pracy. Takie kursy mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych. Przybierają one zarówno formę indywidualną, jak i grupową. Szkolenia grupowe są poprzedzone rekrutacją, której organizatorem jest powiatowy urząd pracy. Indywidualne podnoszenie kwalifikacji odbywa się na wniosek zarejestrowanego, pod warunkiem, że uzasadni jego celowość. Koszty szkoleń nie powinny przekraczać dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

 

Na pomoc mogą liczyć osoby niemające odpowiednich kwalifikacji lub zmuszone zmienić profil zawodowy. Pracownicy, którzy w wyniku wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowych obowiązków, także mają prawo składać wnioski o szkolenia. Cześć zajęć przeznaczona jest dla ludzi planujących założyć własną działalność gospodarczą.

 

Najczęściej kursy trwają do 6 miesięcy. W przypadku bardziej rozbudowanych programów edukacyjnych zajęcia są przewidziane na cały rok. Aby skorzystać ze szkoleń, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu pracy. W przypadku kursów indywidualnych potrzebny jest wypełniony wniosek o szkolenie indywidualne. Oprócz tego obowiązkowo trzeba przedstawić oświadczenie przyszłego pracodawcy o gwarancji zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy lub deklarację rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Część osób może ubiegać się o refundację szkoleń. Tak jest w przypadku bezrobotnych, którzy zostali skierowani na kurs przez urząd. Dostają oni stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Warunek konieczny to minimum 150 godzin miesięcznie. Przy krótszych szkoleniach wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie. Dotacja nie może być niższa niż 20% zasiłku. Jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, uczestnicy mają prawo do zwrotu kosztów za zakwaterowanie oraz dojazd.

 

Jak rozliczyć PIT 8c - refundacja szkoleń

 

Do tej pory aby wykazać refundowane szkolenia, trzeba było wypełnić właśnie PIT-8C. Często pojawia się pytanie, jak rozliczyć PIT 8c - refundacja szkoleń? W 2019 roku nastąpiły pewne zmiany w systemie rozliczeń podatkowych. Oznacza to, że ten formularz ten nie może być już wypełniany w przypadku przychodów, w szczególności stypendiów. Poprawnym drukiem do rozliczania dofinansowań jest PIT-11.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj