Wybrana kategoria

Renta ZUS - wszystko o czym trzeba wiedzieć

2019-05-30

Komu przysługuje renta


Renta to świadczenie przysługujące osobom, które z powodu złego stanu zdrowia nie mogą wykonywać swoich zawodowych obowiązków. Aby ją otrzymać należy spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim trzeba wykazać niezdolność do pracy (badanie przez lekarza orzecznika ZUS). Kolejną kluczową kwestią jest wykazanie stażu pracy. Wynosi on:

    • 1 rok – jeżeli ubiegający stał się niezdolny do pracy przed ukończeniem 20 roku życia,
    • 2 lata – niezdolność powstała między 20 a 22 rokiem życia,
    • 3 lata – między 22 a 25 rokiem życia,
    • 4 lata – między 25 a 30 rokiem życia,
    • 5 lat – po ukończeniu 30 roku życia.  

Trwałe uszkodzenie zdrowia, uniemożliwiające podjęcie zarobkowej pracy, mogło powstać w okresach nieskładkowych oraz składkowych wykazanych w ustawie emerytalnej, lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Jednak ten wymóg nie jest brany pod uwagę w przypadku całkowitej niezdolności do wykonywania obowiązków lub jeśli mamy co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy (kobiety) oraz 25-letni staż (mężczyźni).


Ile lat do renty


Co jednak zrobić, gdy nie możemy przedstawić ZUS-owi odpowiednich dokumentów, które potwierdziłyby nasz staż pracy? W takiej sytuacji zostaje uznane, że spełniliśmy warunki dotyczące wysługi lat, jeżeli:

    • zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczenia przed 18-tymi urodzinami,
    • w ciągu 6-ciu miesięcy od ukończenia szkoły podjęliśmy zatrudnienie, które trwało nieprzerwanie do momentu utraty zdolności do pracy.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie to nie zostanie przyznane osobom, które ze względu na swój wiek uzyskały prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ile wynosi najniższa renta


Bardzo często pojawia się pytanie, ile wynosi najniższa renta ZUS? Kwoty te są odgórnie określane. Od 1 marca 2019 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł. Osoby, które mają stwierdzoną częściową niezdolność do pracy, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 825 zł. Renta rodzinna wypadkowa, i taka, która została przyznana z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 1320 zł.
Świadczenie wypłacane w przypadku częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 990 zł.

 

Kalkulator renty - jak obliczyć


A by ustalić wysokość renty ZUS, należy dodać do siebie poniższe elementy:

    • 24% kwoty bazowej (jest to kwota ustanawiana co roku, uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia),
    • po 1.3% podstawy wymiaru za każdy z okresów składkowych,
    • po 0,7% podstawy wymiaru za okresy nieskładkowe,
    • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych).


Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaka będzie wysokość świadczenia, jakie otrzymamy, to warto skorzystać z kalkulatorów renty.

Przeczytaj także: