Siedlce: rynek pracy, wskaźnik bezrobocia, poszukiwane zawody

 
Siedlce: rynek pracy, wskaźnik bezrobocia, poszukiwane zawody

Siedlce leżą we wschodniej części województwa mazowieckiego i są jednym z większych miast w regionie. Stanowią centrum kulturalno-edukacyjne, gospodarcze i administracyjne – jako siedziba władz powiatu siedleckiego i miasta.

Siedlce z Warszawą dzieli ok. 100 km, a dobra komunikacja zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej, ułatwia siedlczanom prowadzenie biznesu czy poszukiwanie pracy. Miasto stwarza możliwości rozwoju zawodowego w wielu różnych dziedzinach i z pewnością warto poznać je bliżej. Jak szukać pracy w okolicy, w jakich branżach działa najwięcej firm w Siedlcach i co można powiedzieć o zapotrzebowaniu na rynku pracy?

 

Siedlce – bezrobocie

 

Analizę sytuacji w mieście zacznijmy od stopy bezrobocia. To jeden z podstawowych wskaźników sytuacji na rynku pracy. W 2020 r. w całej Polsce obserwowaliśmy wzrost wskaźnika w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Związana z restrykcjami wprowadzanymi na skutek pandemii COVID-19 niepewność przedsiębiorców co do przyszłości ich firm spowodowała ograniczenia w zatrudnieniu, wstrzymanie procesów rekrutacyjnych. W rejestrach urzędów pracy przybywało bezrobotnych, przy jednoczesnym spadku liczby ofert pracy. W 2021 r. dostrzegalne są pozytywne zmiany na rynku pracy.

 

Jak wyglądają statystyki GUS dla Siedlec? Na początek przypomnijmy, że stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,8% (dane GUS na koniec lipca 2021 r.). Średnia dla województwa mazowieckiego to z kolei 4,9%. Poziom bezrobocia w Siedlcach i powiecie siedleckim jest jeszcze niższy, wynosi odpowiednio 4,3% oraz 4,7%. Dla porównania – w lipcu 2020 r. wskaźnik wynosił dla Siedlec 4,6%, dla powiatu siedleckiego – 4,8%, a dla województwa – 5,1%.

 

Zgodnie ze statystykami PUP na koniec lipca 2021 r. w rejestrze urzędu figurowało 1599 bezrobotnych mieszkańców miasta Siedlce. W analogicznym okresie roku 2020 było to 1726 osób, a w 2019 r. 1590 osób.

 

Sytuacja więc stopniowo się poprawia. Pomoc dla bezrobotnych z terenu Siedlec i powiatu siedleckiego oferuje PUP:

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@siedlce.praca.gov.pl, wasi@praca.gov.pl.

 

Co ważne, do urzędu warto zgłosić się nie tylko po zasiłek dla bezrobotnych. PUP oferuje również bezpłatne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, różne inne formy wsparcia, jak dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych, stypendia dla stażystów itp.

 

Siedlce – zawody deficytowe i nadwyżkowe

 

Szukając w Siedlcach zatrudnienia, warto sprawdzić, jakie są najbardziej poszukiwane zawody i w jakich obszarach panuje wzmożona konkurencja podczas rekrutacji. Listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz będących w równowadze znajdziemy w badaniu Barometr zawodów.

 

To coroczna prognoza sytuacji na rynku zatrudnienia we wszystkich powiatach i województwach w Polsce. Badanie dzieli zawody na:

 • deficytowe – a więc takie, w przypadku których pracodawcy mają trudności ze znalezieniem chętnych i wykwalifikowanych kandydatów. O zatrudnienie jest zatem dość łatwo, można liczyć na pracę od zaraz,
 • w równowadze – liczby dostępnych ofert pracy i kandydatów spełniających wymagania pracodawców mniej więcej się równoważą. W tym przypadku poszukiwanie zatrudnienia również nie powinno być długotrwałe,
 • nadwyżkowe – mówimy o nich, kiedy liczba kandydatów jest znacznie większa niż liczba dostępnych na danym obszarze ofert pracy. Przedstawiciele tej grupy są w najtrudniejszej sytuacji zawodowej, powinni liczyć się ze wzmożoną konkurencją w rekrutacji, małą liczbą ogłoszeń.

 

Zgodnie z Barometrem najbardziej poszukiwane zawody w Siedlcach i powiecie siedleckim to:

 • nauczyciel szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych,
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych,
 • samodzielny księgowy.

 

W przypadku wszystkich trzech profesji na lokalnym rynku pracy brakuje kandydatów o specjalistycznych uprawnieniach. Niemniej praca w Siedlcach od zaraz dostępna jest także w:

 • branży teleinformatycznej, IT – wakaty czekają na administratorów stron internetowych, analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, grafików komputerowych, projektantów i administratorów baz danych, programistów, techników informatyków,
 • budownictwie – pracodawcy poszukują architektów i urbanistów, dekarzy i blacharzy budowlanych, inżynierów budownictwa, monterów instalacji budowlanych, cieśli i stolarzy budowlanych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, techników budownictwa, murarzy i tynkarzy, robotników budowlanych,
 • branży edukacyjnej – potrzebni są nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli,
 • branży usług medycznych i opiekuńczych – na liście deficytowej są fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, operatorzy aparatury medycznej, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy socjalni,
 • branży produkcyjnej, zakładach przetwórczych – o zatrudnienie nie muszą martwić się zwłaszcza elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, monterzy elektronicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kierownicy ds. produkcji, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, przetwórcy mięsa i ryb, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, mechanicy maszyn i urządzeń, ślusarze,
 • branży TSL – brakuje kandydatów na kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zaopatrzeniowców i dostawców,
 • branży gastronomicznej – w deficycie są kucharze, pomoce kuchenne, szefowie kuchni,
 • w finansach, sprzedaży i marketingu – w Siedlcach oferty pracy czekają na pracowników ds. rachunkowości i księgowości, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, sprzedawców i kasjerów,
 • w sektorze rolniczym – brakuje ogrodników i sadowników.

 

W tym zestawieniu widać, że dobre perspektywy na poszukiwanie pracy mają kandydaci w bardzo wielu branżach. Najwięcej zawodów deficytowych znajduje się w przemyśle, budownictwie, IT, opiece zdrowotnej. Co ważne, wymienione zawody wymagają różnorodnego wykształcenia. Siedlecki rynek pracy jest otwarty nie tylko na osoby po szkołach zawodowych, rzemieślników, ale też na specjalistów z wyższym wykształceniem.

 

W Siedlcach i powiecie siedleckim eksperci opracowujący Barometr na 2021 r. wskazali wyłącznie jeden zawód nadwyżkowy. Trudności na rynku pracy mogą doświadczać pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej. Jest to wyraźne następstwo sytuacji związanej z pandemią COVID-19 – długotrwałym zamknięciem branży turystycznej, która w 2021 r. powoli odrabia straty.

 

Siedlce – firmy, rozwinięte branże

 

Najlepsi pracodawcy w Siedlcach i okolicy poszukują pracowników za pośrednictwem portali rekrutacyjnych. Zawsze aktualne ogłoszenia typu praca Siedlce znajdziesz w wyszukiwarce ofert na praca.pl.

 

W jakich sektorach działa najwięcej tutejszych firm? Jakie przedsiębiorstwa tworzą siedlecki rynek zatrudnienia? Zgodnie z danymi GUS (stan REGON na koniec lipca 2021 r.) w mieście zarejestrowano 9027 podmiotów gospodarki narodowej. Działające w Siedlcach firmy to podmioty różnej wielkości. Najwięcej jest mikropodmiotów, zatrudniających do 9 pracowników oraz niegenerujących miejsc pracy w ogóle (samozatrudnienie) – 8668. 273 podmioty zapewniają od 10 do 49 miejsc pracy, 76 zatrudnia między 50 a 249 osób. W mieście działają też duże zakłady pracy – 8 liczy od 250 do 999 osób, a 2 największe (z sektora publicznego) deklarują stan zatrudnienia na co najmniej 1000 pracowników.

 

Najsilniej rozwinięte sektory w mieście to handel i usługi, przemysł, a także budownictwo. Wśród dużych pracodawców wymienić należy m.in. producenta konstrukcji stalowych i innych materiałów budowlanych, producenta pojazdów szynowych, fabrykę narzędzi skrawających oraz zakład produkujący wyroby z plastiku. Sporo miejsc pracy generuje też przetwórstwo spożywcze. Działają tu wytwórnia wódek, spółdzielnia mleczarska oraz zakłady drobiarskie.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty