Wybrana kategoria

Skuteczność agencji zatrudnienia w Polsce – ile osób znalazło pracę?

2019-10-18

Agencje zatrudnienia w Polsce

 

Zmalała liczba pracowników, którzy otrzymali zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opublikowanych w Informacji o działalności agencji zatrudnienia w 2018r. :„Ogólna liczba osób, które podjęły w 2018 roku pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (w zakresie usługi pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej) wyniosła 1 124 626. W stosunku do roku poprzedniego (1 327 867) liczba ta zmalała o ponad 203 tys. osób”.

 

Agencja pracy – rodzaje i liczby

 

Działających na rynku było w 2018 roku ponad 8 tys. podmiotów. Zapewniły możliwość podjęcia różnych form zatrudnienia. Świadczyły swoje usługi w poniższych działach:
- pośrednictwa pracy na ternie RP (3778),
- kierowania do pracy za granicą (1214),
- pracy tymczasowej (3369),
- doradztwa personalnego (2814),
- pośrednictwa zawodowego (2770).

 

Najwięcej agencji zatrudnienia działało w tym okresie w województwach: mazowieckim (1623), wielkopolskim (920) i śląskim (880). Najmniej takich podmiotów miało swoje siedziby na Podlasiu (106), w województwie świętokrzyskim (155) i warmińsko-mazurskim (182).

 

Agencja pośrednictwa pracy na ternie RP

 

Dzięki działaniom agencji na terenie Polski zatrudnienie lub inną pracę zarobkową znalazło 188 851 osób. 44% z nich (82 931) podpisało umowę o pracę.

 

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w minionym roku zatrudnienie dzięki agencjom znajdowali najczęściej: robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle, ręczni pakowacze, pracownicy wykonujący proste prace i magazynierzy.

 

Pracownik tymczasowy i jego przywileje

 

W 2018 roku 776 144 osoby zostały skierowane przez agencje do wykonywania pracy tymczasowej. Z tego 48 477 osób zdecydowało się na zatrudnienie u pracodawców zagranicznych.

 

Sytuacja prawna pracowników tymczasowych jest regulowana przepisami ustawy z 2003 roku. Posiadają oni prawo do równego traktowania w miejscu pracy, wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc czy podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach firmowych.

 

Nieco inaczej wygląda kwestia ewentualnego rozwiązania stosunku pracy. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy umowa była podpisana na czas określony i została w niej zawarta taka klauzula. Termin wypowiedzenia wynosi 3 dni (umowa na czas 2 tygodni lub krótsza) lub tydzień (umowa na dłużej niż 2 tygodnie).


Agencja zatrudnienia – praca za granicą

 

Pracownicy tymczasowi nie są jedyną grupą, która może odnaleźć się na rynku dzięki profesjonalnym agencjom. 159 631 osób zostało bowiem skierowanych do pracy za granicą. Najczęściej wyjeżdżali oni do Holandii, Niemiec, na Cypr i do Norwegii. Podejmowali pracę w prostych zawodach fizycznych, niewymagających posiadania dużych kwalifikacji (magazynierzy i pokrewni, robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowane, marynarze i pokrewni – z wyłączeniem sił zbrojnych).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj