Służba więzienna – praca, zarobki, rekrutacja, wymagania, oferty pracy

2019-01-14

Służba więzienna – praca


Jeżeli ktoś zastanawia się nad podjęciem pracy w służbach więziennych, to warto zapoznać się ze specyfiką tego zawodu oraz wymaganiami, jakie będziemy musieli spełnić podczas rekrutacji. Jest to bowiem  umundurowana i uzbrojona formacja, z zasady apolityczna, która podlega Ministrowi Sprawiedliwości.

W przypadku służby więziennej obowiązuje hierarchia. Pracownicy służby więziennej realizują zadania w obszarze wykonywania kar pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Wszystkie ich działania są ściśle określone przez kodeks karny.

 

Służba więzienna – oferty pracy


Szukając ogłoszeń o pracę w służbach więziennych należy wpisać w wyszukiwarkę frazę „służba więzienna” bądź „praca w więzieniu”. Obecnie służby więzienne borykają się z brakiem chętnych do pracy, dlatego możemy zauważyć zwiększoną ilość ofert pracy na funkcjonariusza służby więziennej. Ogłoszeń o naborze możemy szukać między innymi na stronie internetowej Służby więziennej (https://www.sw.gov.pl/).

 

Praca w więzieniu – rekrutacja


Funkcjonariusze służby więziennej mogą wykonywać swoje obowiązki w zakładach karnych oraz aresztach śledczych. Ogłoszenia o naborze muszą zawierać między innymi nazwę jednostki oraz miejsce pracy, informacje o wymaganiach zawartych w ustawie, wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce składania dokumentów, informacje o preferowanym wykształceniu. Ważna jest także informacja dotycząca miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby więziennej. Rekrutacja jest prowadzona przez komórki kadrowe jednostek służby więziennej i właśnie do nich należy kierować podania.

Każdy, kto chce pracować w służbie więziennej, musi spełniać określone wymagania i przejść pozytywnie postępowania kwalifikacyjne. Kwestie związane z naborem do tej służby reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby więziennej oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do służby więziennej.

Aby w ogóle być branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym należy zgromadzić i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty. Są to:

    • wypełniona ankieta personalna, która jest dostępna na witrynie internetowej SW,
    • świadectwa pracy bądź służby z poprzednich jednostek,
    • dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie,
    • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego,
    • zaświadczenie lekarskie, które pozwoli nam przystąpić do testu sprawności fizycznej,
    • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (w przypadku mężczyzn).

Jak zatem wygląda proces rekrutacyjny na pracownika służby więziennej? Po pierwsze trzeba ocenić pod względem formalnym wszystkie dokumenty, które przedstawiliśmy komisji. Następnie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdza się motywację do służby. Kandydaci muszą też odbyć badanie psychologiczne, które oceni predyspozycje osobowościowe i intelektualne przyszłych funkcjonariuszy. Ostatnim etapem jest test sprawności fizycznej.

 

Funkcjonariusz służby penitencjarnej – wymagania


Tak jak w przypadku wszystkich służb umundurowanych, tak samo w przypadku służby więziennej są postawione pewne wymagania, które każdy kandydat na funkcjonariusza musi spełnić. W przeciwnym razie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. Obecnie obowiązują następujące wymagania:

    • posiadanie polskiego obywatelstwa,
    • nieposzlakowana opinia,
    • brak karalności,
    • możliwość korzystania z pełni praw wyborczych,
    • co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Służba więzienna – zarobki


Na wynagrodzenie funkcjonariusza służby więziennej składają się dwa czynniki: uposażenie zasadnicze (jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem) oraz dodatków (za wysługę lat, stopień oraz dodatek służbowy, który jest przyznawany uznaniowo). Przekładając to na konkretne stawki, to najniższa pensja pracownika służby więziennej wynosi 3 636 zł brutto. Najwyższa pensja może wynosić około 5 121 zł brutto, jednak takie wynagrodzenie dostaje tylko 25% zatrudnionych w tym zawodzie.

Przeczytaj także:

Skomentuj