Wybrana kategoria

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – inwestycyjny strzał w dziesiątkę

2019-11-08

186 miast i 308 gmin o łącznej powierzchni 22 883,6 ha – taka jest rozpiętość SSE. W jakim celu utworzono w Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne i jaki mają wpływ na krajową gospodarkę oraz rynek pracy?


Co to są Specjalne Strefy Ekonomiczne


Specjalne Strefy Ekonomiczne zlokalizowane są w różnych miejscach Polski. To wyodrębnione administracyjnie tereny, na których realizujący nowe inwestycje przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc i prowadzić swoją działalność na preferencyjnych warunkach.

W Polsce funkcjonuje 14 stref:
    • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,
    • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Krakowski Park Technologiczny,
    • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice",
    • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
    • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK,
    • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Strefy ekonomiczne funkcjonują od 1994 r. i według obowiązujących przepisów będą działać do końca 2026 r.


Specjalne Strefy Ekonomiczne – korzyści

 

Czy można powiedzieć, że Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce to strzał w dziesiątkę? SSE z roku na rok przyciągają coraz więcej inwestorów. Możliwość prowadzenia firmy na uzbrojonym i przygotowanym terenie i ulgi podatkowe sprawiają, że to po prostu się opłaca. Strefy powstały m.in. po to, by przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki, zwiększyć konkurencyjność produktów i usług oraz generować nowe miejsca pracy.

Raz w roku Rada Ministrów otrzymuje sprawozdanie z efektów działalności stref. Z raportu opisującego stan na 31 grudnia 2018 wynika, że firmy chętnie korzystają ze ułatwień SSE. „Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń, które były ważne na dzień 31 grudnia 2018 r., ponieśli od początku istnienia stref nakłady inwestycyjne w wysokości 119,2 mld zł. W stosunku do roku 2017 inwestycje wzrosły o ponad 12,6 mld zł, tj. o 11,85%” (źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r., www.biznes.gov.pl).

Duże inwestycje to także nowe miejsca pracy. W 2018 r. zatrudnienie w strefach w porównaniu z 2017 r. wzrosło o 7,4%, tj. o ponad 26 tys. Pod koniec ubiegłego roku pracowało 379 tys. osób.

W czerwcu 2018 r. weszła w życie ustawa, którą zmieniono zasady działania SSE i wprowadzono nowy instrument wsparcia przedsiębiorczości. Polska Strefa Ekonomiczna, bo o niej mowa, nie ma ograniczeń terytorialnych i w jej ramach ze zwolnień podatkowych mogą skorzystać nie tylko duże firmy, ale też mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa, zlokalizowane w całej Polsce.

Przeczytaj także:

Skomentuj