Spółka partnerska - definicja, wady i zalety, osobowość prawna

2019-07-12

Co to jest spółka partnerska

 

Czym jest spółka partnerska? Charakterystyka zawarta jest w Kodeksie spółek handlowych. To osobowa spółka handlowa. Tworzona jest przez wspólników (partnerów). Celem założenia spółki jest wykonywanie wolnych zawodów w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie jest to więc forma dostępna dla każdego.

 

Partnerami w spółce mogą być osoby, które mają uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów: aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, położna, pielęgniarka, adwokat, notariusz, radca prawny, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, księgowa, tłumacz przysięgły, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy.

 

Spółka partnerska - wady i zalety

 

Do założenia spółki partnerskiej nie wymaga się wniesienia konkretnej kwoty kapitału zakładowego. Partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku działania pozostałych partnerów. Nie jest również obciążony zobowiązaniami spółki, powstałymi poprzez działania lub zaniechania pracowników spółki, podlegających kierownictwu innego partnera, podczas świadczenia usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

 

W umowie spółki jednak można umieścić zapis, stanowiący, że partnerzy będą ponosili odpowiedzialność, tak jak w przypadku wspólników spółki jawnej. Reprezentować spółkę partnerską może każdy partner samodzielnie, chyba że stosowny punkt w umowie ureguluje to w inny sposób.

 

Jeśli chodzi o opodatkowanie, to spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. To każdy ze wspólników płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak wygląda podział zysków w spółce partnerskiej? Umowa powinna określać zasady rozdysponowania pieniędzy.

 

Księgowość spółki partnerskiej do osiągnięcia ustawowego limitu 2 mln euro przychodów może być prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu tej kwoty należy przejść na pełną księgowość.

 

Czy spółka partnerska ma osobowość prawną

 

Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej, lecz zdolność prawną. Co to oznacza? Że może pozywać, ale też zostać pozwana. To również możliwość nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Spółka partnerska musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jak wspomniane było na początku, spółka partnerska należy do spółek handlowych. Jakie jeszcze spółki możemy wyróżnić? Ogólnie spółki handlowe dzieli się na osobowe i kapitałowe. Wśród kapitałowych wydziela się spółkę z o. o. i akcyjną. Wśród osobowych, oprócz partnerskiej, znajdują się jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj